Connect with us

BiH

ČUVAJTE SVOJU DJECU Pokušaj otmice u BiH: Preplašena djevojčica pobjeg…

Avatar

Published

on

ČUVAJTE SVOJU DJECU Pokušaj otmice u BiH: Preplašena djevojčica pobjeg...

Po­li­ci­ji u Ba­nja­lu­ci danas je pri­jav­lje­no da je mis­te­rio­zna žena u ba­nja­lučkom na­se­lju La­uš po­ku­ša­la da ubi­je­di dje­vojčicu da uđe u njen auto­mo­bil nu­deći joj slat­ki­še. Osoba bliska porodici ove djevojčice, rekla je za Nezavisne da se sve dešavalo nedaleko od lokalne ambulante, u koju je djevojčica pobjegla od nepoznate žene.

“U pitanju je dvanaestogodišnja djevojčica, učenica Osnovne škole ‘Sveti Sava’ na Laušu. Majka ju je nakratko kako bi nešto obavila ostavila kod ambulante. Potom su je nazvale žene iz ambulante, jer se curica uplašila i utrčala unutra, a zatim im zatražila da joj pozovu majku”, ističe sagovornica. Po njenim riječima, majka je ubrzo došla u ambulantu, a odmah su o svemu obavijestili i policiju.

“Dali smo opis te žene, onoliko koliko je djevojčica uspjela da zapamti. Imala je crnu kosu, bijeli kačket i bijelu majicu. Bila je u BMW-u tamnije boje”, ističe sagovornica te dodaje da djevojčica, u svoj toj brzini, nije uspjela da zapamti registarske oznake vozila.

Ka­ko je pot­vrđeno “Ne­za­vi­snim”, ba­nja­lučkoj po­li­ci­ji ovaj slučaj oko 12 časo­va pri­ja­vi­la je maj­ka dje­vojčice, pa su po­li­caj­ci oti­šli na te­ren. U Ka­rađorđevoj uli­ci na La­ušu u pe­tak oko 13 časo­va pri­mi­je­ti­li smo po­li­cij­sku pa­tro­lu, a ra­dni­ci u okol­nim obje­kti­ma is­pričali su nam da ne zna­ju zbog čega su po­li­caj­ci tu.

“Ne­mam poj­ma o čemu se ra­di, ma­da sam i ja pri­mi­je­ti­la po­li­caj­ce ka­ko ho­da­ju ovu­da. Ni­ti mi je ko šta pričao o toj na­vo­dnoj ženi, ni­ti sam ima­la vre­me­na da se ra­spi­tu­jem”, re­kla je je­dna ra­dni­ca. U pri­ja­vi policiji je na­ve­de­no da je mlađa žena dje­vojčici, ko­ja je tih mo­me­na­ta bila sama, re­kla: “Dođi, imam sva­ka­kvih slat­ki­ša za te­be”, na­kon čega je dje­vojčica po­bje­gla, dok je ta žena oti­šla pre­ma gra­du.

Please follow and like us:

(Srednjabosna.com)

Objava ČUVAJTE SVOJU DJECU Pokušaj otmice u BiH: Preplašena djevojčica pobjegla u ambulantu od misteriozne žene pojavila se prvi puta na Jajce Online.

Feed: Jajce-Online.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Vrijeme je isteklo. Molimo osvježite i unesite CAPTCHA vrijednost.

Advertisement