1.8 C
Jajce
Ponedjeljak, 11 prosinca, 2023
Bild.ba Sa Web-a

Demanti Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke

Povodom članka objavljenog na portalu Dnevno.ba, a kojeg je prenio i portal Bild.ba gore spomenuto ministarstvo poslalo je demanti na objavljeni članak kojeg prenosimo u nastavku:Točno je kako je Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) upoznato s navodima o zaposleniku Prve osnovne škole Široki Brijeg, odnosno o navodima kako se radi o zaposleniku koji je svojevremeno uhićen a potom i presuđen za posjedovanje opojnih sredstava.Nije međutim točno kako Ministarstvo do današnjeg dana nije postupalo u ovom slučaju što ćemo u nastavku teksta obrazložiti, a kako navodi članak cit. nadležno ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke koje do dana današnjeg mje postupilo ništa protiv svog djelatnika. ” stječe se dojam kako se radi o djelatniku Ministarstva, a samim time i kako Ministarstvo kao poslodavac ima nadležnosti intervenirati u radno-pravne odnose između škola kao poslodavaca i nastavnika odnosno učitelja kao zaposlenika, što naravno nije ispravno te rezerviramo pravo misliti kako se radi o nespretnoj i nenamjernoJ grešci.

Dana 12. travnja 2023. godine Ministarstvo je zaprimilo pisanu anonimnu primjedbu o zaposleniku Prve osnovne škole Široki Brijeg, od strane osobe koja se predstavlja kao roditelj djeteta koje pohađa navedenu školu. Ista je u prijavi navela zabrinutost o navodnom korištenju opijata od strane zaposlenika koji u toj obrazovnoj ustanovi radi kao nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture. Od Ministarstva je zatraženo da ispita točnost navoda iz prijave te od relevantnih institucija zatraži informacije.24. travnja 2023. godine Ministarstvo je od Prve osnovne škole Široki Brijeg zatražilo očitovanje o ozbiljnim navodima iz anonimne prijave, točnije od ravnatelja škole te školskog odbora odnosno osobe i organa koji prema članku 89. stavku (l) Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj 20/17) upravljaju školom, a samim time obnašaju ulogu poslodavca i dužni su voditi računa o zdravoj i za učenike sigurnoj okolini.Ministarstvo je 28. travnja zaprimilo odgovor od strane Prve osnovne škole Široki Brijeg, privitci kojeg su i izjave ravnatelja škole, članova školskog odbora kao i zaposlenika u pitanju U spomenutim izjavama iznad navedenih osoba navodi se kako članovi školskog odbora nisu upoznati sa situacijom vezanom za zaposlenika u pitanju te kako se na sjednicama Skolskog odbora nije raspravljalo o njegovom radu i iznesenoj problematici. Ravnatelj škole u svojoj izjavi naveo je kako navedeni djelatnik uredno dolazi na posao te izvršava sve zadatke po nastavnom planu i programu, piše mjesečne planove i vodi E-dnevnik. Ipak u istim izjavama, potpisanim i ovjerenim od strane ravnatelja kao i članova školskog odbora, usuglašeno su se pozvali na članak 85. stavak (2) Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi te su postupili na način da su imenovali Povjerenstvo koje je uputilo istog djelatnika na liječnički pregled, u skladu s navedenim stavkom (2) članka 85. Zakona: „(2) Ako ravnatelj ocijeni da je zaposleniku narušeno psihičko i/ili fizičko zdravlje u mjeri koja bitno umanjuje njegovu radnu sposobnost, predlaže školskom odboru imenovanje povjerenstva koje će utvrditi treba li zaposlenika uputiti na liječnički pregled i prije isteka roka iz stavka (l) ovog članka.”.Navedenu informaciju dostavili su Ministarstvu koje u skladu sa svojim zakonskim ovlastima mje imalo bilo kakvu drugu ovlast, osim uputiti na relevantne zakonske odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi te pozvati na očuvanje sigurnosti i zaštite djece u obrazovnim ustanovama. Ministarstvo je pozdravilo ažurno djelovanje upravnih tijela Prve osnovne škole Siroki Brijeg te pozvalo na pravovremeno i vjerodostojno obavještavanje Ministarstva o utvrđenim činjenicama i odlukama koje su posljedično donijeli.8. svibnja 2023. godine Ministarstvu od strane Prve osnovne škole Široki Brijeg pristigao je Dopis kojim Ministarstvo obavještavaju kako se škola, poštujući odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi, kontaktirala Dom zdravlja Široki Brijeg o daljnjim radnjama škole u konkretnom slučaju. Dopisu od 8. svibnja 2023. godine škola je priložila i Odgovor od strane Doma zdravlja Široki Brijeg od 4. svibnja 2023. godine u kojem se školi odgovara kako se liječnički pregled odnosno procjena radne sposobnosti ne može obaviti u Domu zdravlja Široki Brijeg nego u Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u Mostaru, za što je škola zadužena prikupiti određenu dokumentaciju, koju pak dalje prosljeđuje Zavodu za MIO/PIO a koje dalje istu prosljeđuje navedenom Institutu. Škola dalje u Dopisu od 8. svibnja 2023. godine, potpisanom i ovjerenom od strane ravnatelja škole, navodi kako određene stavke, odnosno odredenu dokumentaciju škola ne može priložiti jer ne posjeduje medicinsku dokumentaciju zaposlenika, na osnovu koje bi Institut rješavao stanje istog. te kako je cilj daljnje rasvjetljavanje stvari” u cilju ocjene radno-pravne sposobnosti djelatnika.U svjetlu navoda iz Vašeg članka, Ministarstvo je s današnjim danom Prvoj osnovnoj školi Široki Brijeg ravnatelju i školskom odboru kao rukovodnim i upravnim tijelima škole te jedinim i odgovornim poslodavcima zaposlenika u pitanju, uputilo Urgenciju za očitovanjem, postavljajući pitanje jesu li kao poslodavci zaposlenika pribavili dokumentaciju o ocjeni radne sposobnosti te ju proslijedili kako je sugerirano iznad navedenom Institutu i koje su mjere poduzeli po ovom pitanju. Ravnatelju i školskom odboru izričito je ukazano na članak 74. stavak (2) Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi, iz kojeg je razvidno kako osoba protiv koje je potvrđena optužnica za kazneno djelo ne može biti zaposlenik škole, te na odredbu iz Zakona o radu („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 1 1/17) na temelju koje osobi kojoj je izrečena mjera sigurnosti, odgojna ili zaštitna mjera u trajanju duljem od tri mjeseca, prestaje radni odnos. Ministarstvo je također upozorilo i upoznalo rukovodne osobe o tome da su kao poslodavci ovlašteni po službenoj dužnosti od sudova i drugih institucija tražiti uvid u presude ili činjenice koje mogu utjecati na radno-pravni odnos njih i zaposlenika.S današnjim danom, zaprimili smo Odgovor od strane Prve osnovne škole Široki Brijeg, u kojem se ponovno navodi kako škola ne posjeduje nikakvu medicinsku dokumentaciju te kako Škola nikada nije dobila bilo kakvu Presudu Općinskog suda u Mostaru, a kako ju nema niti zaposlenik. Navedeno je i kako je Prva osnovna škola Široki Brijeg od Općinskog suda u Mostaru zatražila informaciju o postojanju presude za navodno kazneno djelo za koje se navodno teretilo zaposlenika te škole.Ministarstvo želi ponovno skrenuti pozornost kako nije ovlašteno i ne smije intervenirati u radno-pravne odnose između ravnatelja odnosno školskog odbora škole kao poslodavaca i zaposlenika. Člankom 13. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj 8/23) propisana je obveza poslodavca na upućivanje zaposlenika na liječnički pregled kako bi se utvrdila zdravstvena sposobnost, kao i obveza zaposlenika tijekom trajanja radnog odnosa, obavještavanja poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja između ostalog može ugroziti život i zdravlje osoba s kojima zaposlenik dolazi u dodir u izvršavanju ugovora o radu.Iznad navedeno naravno ne isključuje obvezu i zakonske ovlasti Ministarstva u donošenju drugih mjera prema rukovodnim tijelima i osobama škole, a nakon utvrđivanja svih stvarnih i pravnih činjenica i postojanja osnove za takve mjere.Ministarstvo pozdravlja zanimanje javnosti za situacije u kojima su izravno ili neizravno ugroženi oni radi kojih smo tu, odnosno naši učenici. Međutim, pojednostavljivanje ovakvih situacija, iznošenje malicioznih navoda protiv Ministarstva, a prlje utvrđivanja stvarnog i pravnog činjeničnog stanja naizgled je protivno interesu informiranja javnosti i čini se samo sebi svrhom, potencijalno čineći štetu uključenim osobama. U skladu sa svojim ovlastima i dužnostima, nastavljamo činiti sve kako bi naše škole bile sigurno mjesto za naše učenike i ostale sudionike u obrazovanju.

Bild.ba: Originalni link

Povezane vijesti

FOTO Milanović i Karamatić održali sastanak na Pantovčaku, pogledajte o čemu su razgovarali

Bild.ba

Široki Brijeg na vrhu ljestvice Premijer lige BiH

Bild.ba

U prometnoj nesreći u Hrvatskoj poginula jedna osoba

Bild.ba