Connect with us

BiH

Izvješće o izvršenju proračuna za 2017 godinu nije usvojeno

Avatar

Published

on 
Nastavak 12. redovne sjednice Općinskog vijeća održan je u četvrtak, 30.05.2019. Već prva točka nastavka donijela je burnu raspravu. Radi se o pregledu ulaganja u infrastrukturne objekte posredstvom granta EIB-a i ulaganja Općine u projektu WATSAN, značajnom i nekoliko milijuna maraka teškom projektu. Izvještaj o financijskom utrošku u ovom projektu već je s neke od prethodnih sjednica vraćan općinskoj administraciji na dopunu, no i u novom izvješću nije dovoljno jasno kolika je zaista vrijednost projekta, a vijećnici nisu bili zadovljni ni dosadašnjim odgovorima (ako ih je i bilo) na već postavljena vijećnička pitanja vezana za ovaj projekt. Unatoč tome što načelnik tvrdi da je projekt maksimalno transparentan i da općina nije imala utjecaja na nadzor izvođenja radova, vijećnici HDZ-a BiH, SBB-a i SDP-a nisu podržali ovaj Zaključak, budući da je ostalo upitno raspoređivanje novca ali i sama kvaliteta radova čime nisu zadovoljni građani Jajca.
Na ranija inzistiranja vijećnika da im se dostavi popis korisnika granta za samozapošljavanje odgovoreno je te je dopuna infomacije usvojena. Poziv za nove grantove trenutno je u tijeku, a Opićnsko vijeće ranije nije dobivalo tražene infomacije o konačnim korisnicima ovog granta, što će se odsad nadamo se promijeniti.
Usvojena je i inicijativa Općinskog načelnika za izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u SBK i Zakona o šumama SBK, kojom bi veći dio naknada za korištenje šuma išao u proračun općine, a ne kantona. Usvojena je i inicijativa zastupnika Skupštine SBK za dopunu Zakona o porezu prometa na nekretnine. Ovu inicijativu u skupštini pokrenula je zastupnica HDZ-a BiH, a izmjenom bi se oslobodili plaćanja poreza na promet nekretninama mlade osobe kod prve kupovine nekretnine. Općinsko vijeće Jajca ovime nastavlja politiku podrške mladima, budući i da je već ranije Odlukom vijeća uvedena podrška mladima u vidu sufinanciranja kamata na kredit kod kupnje prve nekretnine.
Sjednica je okočana s dvije vrlo bitne točke. Radi se o Izvješću Općinskog načelnika o radu za 2017. godinu, te Izvještaja o izvršenju proračuna za 2017 godinu. Dakle, načelnik, koji je na čelu općinskih službi glavna i odgovorna osoba izvršnog segmenta vlasti, dužan je Općinskom vijeću godišnje podnositi izvješće o radu. Na ovoj se sjednici tek sada (!) našlo Izvješće za 2017 godinu. Podsjetimo se, 2017. godina bila je obilježena postizbornim i intenzivnim pregovorima o fomiranju vijeća. Iako je načelnik u izvješću naglašavao poteškoće u radu zbog neformiranja vijeća, činjenica je da je proračun te godine sam proglasio i sam odlučivao o raspodjeli novca, što povlači veću odgovornost, a ne traženje izlika. Činjenica je i da je osobno bio uključen u otežavanje formiranja vijeća, budući da nije bio samo u ulozi načelnika nego i predsjednika SDA, jedne od stranaka koje čine većinu u vijeću. Opravdanja nema. Na samo dvije stranice, šturo i bez volje za detaljnijim objašnjenjem trošenja nekoliko milijuna javnog novca, načelnik je prestavio projekte koji su po njemu najvažniji. Iako projekte navodi kao uspješno realizirane, svjedoci smo kako kod svih većih infrastrukturnih projekata i kapitalnih ulaganja ostaju nedovršeni radovi, a kvaliteta izvođenja radova je u najmanju ruku upitna.
Kapitalna ulaganja i njihova realizacija nisu bili na zadovoljavajućem nivou, proračun je, i nakon rebalansa probijen, a 2017. godina završena s deficitom (manjkom) od 1 613 194 KM. Stoga, Izješće o radu načelnika kao i Izvješće o izvršenju proračuna za 2017. nije podržano od većine vijećnika.Feed: VolimJajce.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Vrijeme je isteklo. Molimo osvježite i unesite CAPTCHA vrijednost.

Advertisement