Connect with us

BiH

Ko je i kako kršio zakone o poslovanju, a ko je pohvaljen

Avatar

Published

on

Kako su utvrdili federalni revizori, ni protekla godina nije bila izuzetak u odnosu na prethodne revizije u većini ovih institucija, koje su napravile brojne propuste i kršenja zakona u poslovanju.

U revizorskom izvještaju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2018. ističe se, između ostalog, da nisu poštovane odredbe člana 10. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim je regulisano da se srazmjerno smanji visina sredstava za podršku pojedinom klijentu, kada ukupni zahtjevi za podršku unutar modela proizvodnji i modela kapitalnih ulaganja premašuju iznos predviđen Programom podrški i odobrenim Budžetom FBiH.

– Popisom stalnih sredstava i obaveza nije utvrđeno stvarno stanje obaveza i potencijalnih obaveza, niti usklađivanje istih sa knjigovodstvenim stanjem u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH. Implementacija i izvještavanje nadležnih institucija o utrošku sredstava razvojno-investicijskih projekata u nadležnosti Ministarstva, koji se finansiraju iz inostranih kredita i donatorskih sredstava nije vršeno u skladu sa Uredbom o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija u FBiH – stoji u izvještaju rada navedenog ministarstva.

Federalno ministarstvo zdravstva također je od revizora dobilo “mišljenje s rezervom”. Ističu da realizacija dijela tekućih transfera nije izvršena u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH. Navedeni transferi odnose se na Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar, Univerzitetsko-klinički centar Tuzla, Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH i Agenciju za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH. Također, obaveze po osnovu naknada za rad u komisijama i obaveze prema zdravstvenim ustanovama za obavljanje specijalizantskog staža u iznosu od 103.921 KM nisu evidentirane u skladu sa važećim zakonima i uredbama, a na isplaćene neto naknade uposlenicima za rad u komisijama u iznosu od 110.655 KM nisu obračunati i plaćeni puni porezi i doprinosi.

Revizori su skrenuli pažnju i na probleme u vezi sa esencijalnom listom lijekova koju donosi Ministarstvo zdravstva.

– Nije nam prezentirano da Ministarstvo, na osnovu adekvatne dokumentacije, prije postupka revidiranja liste lijekova sačinjava analizu tj. procjenu potreba za izmjenama i dopunama liste lijekova (da se prethodno procjeni da li je potrebno uvrstiti neke nove vrste lijekova, postojeće dopuniti novim dozama, vrstama, kombinacijom i slično, kao i potrebe za skidanje određenih sa liste), a koji bi služili kao smjernice i ulazni inputi za rad Komisije za lijekove prilikom razmatranja pristiglih zahtjeva – naveli su revizori.

Skrenuli su pažnju i na formiranje komisija u koje se imenuju uposlenici Ministarstva, i to mahom rukovodeći kadar.

– U komisijama su imenovani uposlenici koji u većini slučajeva obavljaju rukovodeće poslove (savjetnici i pomoćnici ministra, sekretar Ministarstva i šefovi odsjeka). Na osnovu uvida u dokumentaciju konstatovali smo da je ukupno za rad uposlenika u komisijama isplaćen neto iznos 110.655 KM, a za rad u komisijama (po više osnova) uposlenici su pojedinačno ostvarili ukupna primanja na godišnjem nivou od 2.790 KM do 18.900 KM – ističe se u izvještaju o radu Federalnog ministarstva zdravstva.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike stvorilo je veće obaveze u odnosu na planirani Budžet prema Federalnom zavodu PIO/MIO po osnovu priznatog posebnog staža za pripadnike Oružanih snaga, u iznosu od 3.921.949 KM. Tu su i obaveze po osnovu porodične penzije u iznosu od 1.769.907 KM, koje nisu evidentirane na poziciji rashoda i obaveza u skladu sa Zakonom, što je imalo za posljedicu manje iskazane rashode i obaveze izvještajnog perioda. Također, u godišnjim finansijskim izvještajima iskazana je imovina u iznosu od 539.778 KM za koju Ministarstvo ne posjeduje dokaze o vlasništvu, niti je u posjedu iste, utvrdili su revizori.

Federalno ministarstvo pravde dobilo je mišljenje s rezervom jer je utvrđeno da se bavi planiranjem, odobravanjem i raspodjelom budžetskih sredstava za kazneno-popravne zavode, koji su posebne federalne ustanove i nisu dati u nadležnost Ministarstvu.

– Za provedenu zajedničku nabavku motornih vozila za kazneno-popravne zavode u vrijednosti od 335.783 KM postupak javne nabavke nije poništen, iako je ponuda odabranog dobavljača bila iznad procijenjene vrijednosti nabavke, niti je ugovor o nabavci zaključen u skladu sa uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji, što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama – ističu revizori.

I u ovom ministarstvu, kako su utvrdili revizori, naknade za rad u komisijama i po ugovorima o djelu isplaćivane su za redovne poslove koji su u nadležnosti Ministarstva.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma također je dobilo mišljenje s rezervom, između ostalog i zbog netransparentne raspodjele budžetskih sredstava.

– Ne možemo potvrditi raspodjelu interventnih sredstava u okviru Transfera za razvoj turizma u FBiH, u iznosu od 154.800 KM koja je raspodijeljena krajem revidirane godine, na osnovu podnesenih zahtjeva, bez javnog poziva i primjene jasnih i mjerljivih kriterija – navodi se u izvještaju te dodaje kako se “ne može potvrdti da je izvršen adekvatani blagovremen nadzor nad namjenskim utroškom dodijeljenih sredstava transfera iz prethodne godine”.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke dobilo je ocjenu s rezervom. Glavni razlog su sredstva rezerve u iznosu od 205.091 KM za projekte dodijeljena u okviru tekućih transfera koji, prema nalazima revizora, nisu ispunjavali kriterije propisane programima utroška sredstava, što nije u skladu sa Zakonom o izvršavanju budžeta FBiH za 2018. godinu.

Pravilnika u poslovanju u prethodnoj godini nije se pridržavalo ni Federalno ministarstvo kulture i sporta, i to kada je riječ o sačinjavanju godišnjih finansijskih izvještaja i dodjele novca iz transfera za kulturno naslijeđe i sport.

Pozitivnim ocjenama revizora mogu se pohvaliti Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, te federalna ministarstva trgovine i prostornog uređenja.

Izvještaji federalnih revizora najčešće ostaju samo “mrtvo slovo na papiru” – njihove ocjene i preporuke nisu obavezujuće, pa je provođenje tih preporuka ostavljeno na dobru volju institucijama.

 

 

(Faktor.ba)

Objava Ko je i kako kršio zakone o poslovanju, a ko je pohvaljen pojavila se prvi puta na Jajce Online.

Feed: Jajce-Online.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Vrijeme je isteklo. Molimo osvježite i unesite CAPTCHA vrijednost.

Advertisement