Connect with us

Jajce

Kontinuitet uspješnog rada Dom zdravlja Jajce nastavio i u 2020. godini

Avatar

Published

on

JZU Dom zdravlja Jajce u proteklim je godinama postao veoma respektabilna ustanova, prvenstveno zahvaljujući brojnim ulaganjima u infrastrukturu, stručni kadar i opremu. U razgovoru za naš portal, direktor jajačkog Doma zdravlja dr. Mirzet Hrnjić, govorio je o financijskom stanju u ovoj zdravstvenoj ustanovi, planovima  za buduće djelovanje po pitanju kadra i ulaganja u poboljšanje zdravstvene zaštite naših građana, a razgovor smo naravno započeli sveprisutnom temom pandemije koronavirusa.

Šta nam možete reći o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području općine Jajce?

Trenutna epidemiološka situacija na području naše općine je stabilna. Svjedoci smo da posljednjih dana imamo povećan broj zaraženih osoba na teritoriji čitave države, što se naravno odražava u nešto manjoj mjeri i na području naše općine. Možemo definitivno konstatovati da broj pozitivnih osoba na COVID-19 ima laganu progresiju, ali to je ono što smo i očekivali.
Preporuke ostaju iste, apelujemo na stanovništvo da provodi preporučene mjere, a to su prvenstveno nošenje zaštitnih maski, fizička distanca, te izbjegavanje masovnih okupljanja na malim prostorima. Skrećem pažnju i na hladnije vrijeme koje nam je evo već stiglo, a upravo tada smo primorani da više vremena provodimo u zatvorenim prostorima. Dolazi nam i vrijeme sezonske gripe, tako da sada moramo biti još ustrajniji u preventivnim mjerama.
Na području naše općine imamo i drugu zdravstvenu ustanovu, Opću bolnicu Jajce, koja zaista vrlo dobro obavlja usluge iz svoje nadležnosti i sa kojom imamo dobru komunikaciju i saradnju, te se s pravom može reći da smo našim sugrađanima u mogućnosti pružiti kvalitetnu i adekvatnu zdravstvenu uslugu.
Naši radnici sa velikim profesionalizmom, odgovornošću, ustrajnošću i disciplinom izvršavaju svoje radne zadatke, tako da mogu istaći da se u Domu zdravlja pružaju sve potrebne usluge građanima sa veoma visokim stepenom kvaliteta.

Da li Dom zdravlja Jajce može odgovoriti trenutnoj epidemiološkoj situaciji u smislu broja i strukture zdravstvenih radnika sa kojima raspolaže? 

Apsolutno može. Dom zdravlja Jajce trenutno ima 94 uposlenika, 13 ljekara opće prakse, te 6 specijalista. Svi oni rade u punom kapacitetu. Pokrivamo 7 područnih ambulanti i sve one jako dobro obavljaju ono što se od njih i očekuje. I pored COVID pandemije uspijevamo pružati sve redovne usluge našim pacijentima: redove preglede i liječenja, prijevoz pacijenata do drugih zdravstvenih ustanova na području Federacije, prijevoz dijaliznih bolesnika, kućne posjete u patronažnoj službi, Centar za mentalno zdravlje radi u punom kapacitetu i stoji na raspolaganju 24 sata dnevno kao podrška, ali i sve ostale redovne preglede koji su u nadležnosti primarne zdravstvene zaštite. Ono što bi posebno istakao, a u direktnoj je vezi sa COVID pandemijom jeste i to što imamo uposlene i specijaliste pulmologa i radiologa, a bez kojih bi jako teško bilo se nositi sa izazovom liječenja pacijenata oboljelih od COVID-19 infekcije. Nemamo puno zdravstvenih ustanova u Kantonu koje raspolažu sa pomenutim specijalnostima.
U sklopu ustanove oformili smo i poseban zdravstveni tim za kućno liječenje i praćenje pacijenata oboljelih od COVID-a, uspostavili od samog početka trijažne punktove i provodimo u potpunosti sve mjere i preporuke po smjernicama Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona. Također, od prvog dana pandemije u funkciji je i COVID ambulanta sa stalno prisutnim medicinskim osobljem kroz koju pregledamo i ordiniramo terapiju.
Specijalističke ambulante, kao i stomatološka i laboratorijska služba rade u punom kapacitetu.
Zaista se mora pohvaliti kompletno osoblje Doma zdravlja koje daje maksimum svojih mogućnosti u ovoj situaciji. Naši radnici rade i izvan radnog vremena, te su uvijek na raspolaganju, a sve u cilju da budemo na usluzi našim građanima.

Obzirom da veliki broj zdravstvenih ustanova ima finansijskih problema, posebno onih koji se odnose na dugovanja prema dobavljačima i dugovanja po osnovu javnih prihoda, možete li nam reći kakva je situacija sa Domom zdravlja Jajce?

Dom zdravlja Jajce sredinom 2013. godine imao je ukupan akumulirani dug koji je iznosio oko 440.000,00 KM. U periodu od 01.06.2013. godine, odnosno od primopredaje dužnosti velikim angažmanom i radom vraćeno je ukupno oko 145.000,00 KM duga za poreze i doprinose, a od sredine februara 2019. godine pa do sada radom menadžmenta Doma zdravlja vraćeno je ukupno oko 130.000,00 KM duga koji se odnosio na 3 zaostala doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, te sada sa zadovoljstvom možemo istaći da naša ustanova zaključno sa 30.09. ove godine nema više nikakvih dugovanja po osnovu poreza i doprinosa. Još moram istaći da smo kod Porezne uprave ishodovali donošenje rješenja kojima nam je na ove javne prihode otpisana i zakonska zatezna kamata u iznosu oko 42.000,00 KM.
Što se tiče dugovanja prema dobavljačima sredinom 2013. godine menadžment je zatekao dug oko 165.000,00 KM, te se prvo pristupilo izmirenju toga duga i isti je vrlo brzo u cijelosti i izmiren, tako da u prethodnom periodu od vraćanja duga pa sve do danas naša ustanova nema nikakvih dugovanja prema dobavljačima. Na osnovu svega ovoga sa sigurnošću mogu tvrditi da smo među veoma rijetkim zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini koje u ovom trenutku nemaju nikakvih dugovanja niti prema dobavljačima, a niti za poreze i doprinose.

Možete li nam nešto više reći o infrastrukturnim ulaganjima, te ulaganjima u medicinsku i drugu opremu u našem Domu zdravlja?

Što se tiče ulaganja u objekte i opremu u našem Domu zdravlja, u prethodnom periodu ona su bila značajna i svjedoci smo neprekidnog rada u ovom segmentu, te veoma pozitivnih rezultata. Ukupna ulaganja u objekte i opremu u periodu od 2014. do 2018. godine iznosila su oko 875.000,00 KM. Ovdje posebno izdvajam ulaganja u matičnu zgradu Doma zdravlja i to njen srednji dio koji je u potpunosti bio devastiran, a danas je ta zgrada u cijelosti renovirana. Takve rezultate postigli smo našim vlastitim angažmanom, ali i uz veliku podršku Načelnika općine Edina Hozana koji je uvijek imao sluha za naše projekte. Također imamo podršku od strane Općine Jajce u iznosu od 50.000,00 KM godišnje, a ove godine s obzirom na epidemiološku situaciju usljed pandemije angažmanom Načelnika općine taj grant povećan je na 80.000,00 KM. Ova sredstva dobro će nam doći za realizaciju naših projekata u cilju poboljšanja i unaprjeđenja zdravstvene zaštite građana, ali i za nabavku zaštitne medicinske i druge opreme.
U istom ovom periodu ulagano je i u nabavku medicinske i druge opreme u Domu zdravlja. Ovdje posebno izdvajam nabavku novog digitalnog Rtg aparata u vrijednosti oko 167.000,00 KM i to prvog takvog u našem Kantonu, nabavku i opremanje cjelokupne laboratorijske službe u koju je uloženo preko 50.000,00 KM, a tu posebno izdvajam novi biohemijski analizator koji je i najvažnija osnova za rad u ovoj službi. Također nabavljeni su i novi aparat za sterilizaciju- autoklav u vrijednosti oko 20.000,00 KM, novo sanitetsko vozilo u vrijednosti 93.000,00 KM, te novo postrojenje na pelet za zagrijavanje matičnih zgrada u vrijednosti 28.000,00 KM.
U prethodnom periodu od dvije godine izvršena su ulaganja u iznosu od oko 240.000,00 KM, od čega se posebno izdvaja nabavka novog digitalnog ultrazvučnog aparata u iznosu 63.000,00 KM, te nabavka aparata za analizu elektrolita u iznosu od 7.000,00 KM. Uz veliku pomoć Načelnika općine Edina Hozana realizovano je ulaganje u obnovu prostorija u potkrovlju matične zgrade u iznosu od 30.000,00 KM, te obnova prostorija za čuvanje medicinskog otpada i garaža u iznosu od 20.000,00 KM.
Trenutno smo u fazi nabavke novog digitalnog aparata ortopana u vrijednosti od 35.000,00 KM, te vjerujemo da će i ova usluga biti od velike koristi našim građanima. Proveli smo javnu nabavku za ovaj aparat, te očekujemo njegovu isporuku i instalaciju u narednih mjesec dana.
Ovdje također želim reći i da smo u prethodnih nekoliko godina vrlo uspješno u projektu Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona, a koji se realizuje putem Ministarstva prostornog uređenja Kantona. Projekat se odnosi na energetsku efikasnost, mi smo svake godine aplicirali na ovaj javni poziv sa našim projektima, te smo putem istog uspjeli uraditi cjelokupnu fasadu na dvije matične zgrade Doma zdravlja, zamijeniti krov i uraditi fasadu u područnoj ambulanti u Vincu, te također na istoj ugraditi i cjelokupnu vanjsku PVC stolariju. S obzirom da smo sa našim projektom prošli i za ovu kalendarsku godinu, trenutno je u toku javna nabavka zamjene vanjske PVC stolarije u područnoj ambulanti Divičani u vrijednosti od oko 15.000,00 KM, a ukupna sredstva koja smo dobili kroz ovaj projekat iznose do sada oko 120.000,00 KM.
Prema tome, analizom dosadašnjih ulaganja u periodu od 2014. do 2020. godine dobijamo cifru od oko 1.115.000,00 KM uloženih u infrastrukturu i medicinsku i drugu opremu, te cifru od 440.000,00 KM otplaćenih dugovanja.

Koji su vaši planovi za buduće djelovanje po pitanju kadra i ulaganja u poboljšanje zdravstvene zaštite naših građana?

U vezi kadra, odnosno zdravstvenih radnika mogu reći da već naredne godine očekujemo povratak dvoje ljekara sa specijalizacije i to iz ginekologije i radiologije. Na specijalizaciji će nam ostati još dva ljekara iz otorinolaringologije i pedijatrije. Povratkom ovih ljekara ustanova će svakako dodatno ojačati, pružati će se i neke nove usluge u Domu zdravlja, što će uveliko povećati kvalitet zdravstvene zaštite u našem gradu. Ukupna ulaganja Doma zdravlja za pomenute specijalizacije iznose više od pola miliona konvertibilnih maraka.
Raditi ćemo na završetku izrade i opremanja preostalih prostorija i multifunkcionalne sale u potkrovlju naše matične zgrade.
Nakon što se stvore neophodni preduslovi povratkom barem dvoje ljekara sa specijalizaciije, raspisati ćemo javni konkurs za odabir ljekara za narednu specijalizaciju koja nam je odobrena planom i programom specijalizacija od strane resornog ministarstva.
U vezi ulaganja u opremu, imamo u planu nabaviti novo sanitetsko vozilo, te još jedan novi defibrilator za Službu hitne medicinske pomoći.
Kroz projekat energetske efikasnosti aplicirati ćemo sa našim projektom vezanim za područnu ambulantu Bešpelj i to kroz radove na zamjeni krova, vanjske PVC stolarije, te izradi fasade.
Ovdje još želim istaći da smo u saradnji sa resornim ministarstvom, te Zavodom zdravstvenog osiguranja u procesu informatizacije primarne zdravstvene zaštite. Sa zadovoljstvom mogu istaći da je naš Dom zdravlja u ovom procesu dosta uradio, te da su ulaganja u ovom segmentu, što kroz pomoć resornog federalnog i kantonalnog ministarstva, te našim vlastitim angažmanom preko 50.000,00 KM. U tome smislu želim naglasiti da je u potpunosti izvršena informatizacija i uvezanost naše laboratorije sa drugim službama kroz tzv. laboratorijski informacioni sistem (LIS), te je izvršena i informatizacija Radiološke službe i njena uvezanost sa drugim službama Doma zdravlja. Digitalni ortopan koji će biti smješten u Radiološkoj službi, također će biti uvezan sa svim stomatološkim ordinacijama u Domu zdravlja.
U narednom periodu, a s obzirom da ova aktivnost ne zavisi isključivo samo od nas očekuje se dovršetak procesa informatizacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, te uvezanost svih zdravstvenih ustanova sa kantonalnim Zavodom zdravstvenog osiguranja. To će svakako podići kvalitet zdravstvene zaštite u našem gradu i kantonu, pojednostaviće i ubrzati potrebne procedure, te će dovesti do brojnih ušteda u zdravstvenom sistemu, kao i efikasnijem i bržem reagovanju zdravstvenih ustanova u svim situacijama.

 

(Jajce Online)

Feed: Jajce-Online.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Vrijeme je isteklo. Molimo osvježite i unesite CAPTCHA vrijednost.

Advertisement