Connect with us

BiH

Ovako će Federacija BiH potrošiti 2,7 miliona KM kroz nekoliko projeka…

Avatar

Published

on

Ovako će Federacija BiH potrošiti 2,7 miliona KM kroz nekoliko projeka...

Javni pozivi vezani za tri odluke o programima utroška ukupno 2,7 miliona KM iz ovogodišnjeg Budžeta Federacije BiH odobrenih Federalnom ministarstvu prostornog uređenja bit će uskoro objavljeni.

Javni pozivi vezani za tri odluke o programima utroška ukupno 2,7 miliona KM iz ovogodišnjeg Budžeta Federacije BiH odobrenih Federalnom ministarstvu prostornog uređenja bit će uskoro objavljeni.

Sredstava će biti raspodijeljena za programe i projekte u skadu sa općim i posebnim kriterijima, saopćeno je iz Vlade Federacije BiH.

Za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta i za utopljavanje zgrada s ciljem uštede energije planirano po 1,3 miliona KM, dok je za zaštitu nacionalnih spomenika određeno 100.000 KM.

“Ova raspodjela sredstava je nastavak aktivnosti iz proteklih godina. Federalno ministarstvo prostornog uređenja je zadovoljno dosadašnjim rezultatima i svake godine imamo sve veći broj onih koji se prijavljuju na javne pozive. Sve radimo transparnetno i javno, što prate i redovita izvješća o utrošku sredstava”, kaže federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić.

U posljednjih pet godina su Vlada FBiH i nadležno ministarstvo za ove namjene raspodijelili ukupno 11.839.000 KM. Konkretno, za projekte i programe sanacija šteta od klizišta i poplava 6.350.000 KM, zaštitu nacionalnih spomenika 604.000 KM i 4.885.000 KM za utopljavanje objekata.

Za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta 1,1 milion će biti raspodijeljen kroz jedanaest odabranih programa/projekata u pojedinačnim iznosima od 100.000 KM, dok će 200.000 KM bit interventna sredstva kojima raspolaže federalni ministar prostornog uredenja, na osnovu podnesenih zahtjeva sa razrađenim programima/projektima i finansijskim planovima, u skladu sa zadanom svrhom programa/projekata i kriterijima hitnosti, nepredvidenosti i specifičnosti programa/projekata.

Interventna sredstva će bit dodijeljena po zahtjevima kantonalnih i lokalnih zajednica koje će nadležne službe ili stručne komisije dostaviti na konačnu odluku Federalnom ministru prostornog uredenja.

“Poštujući veliki broj zahtjeva lokalnih zajednica za finansiranjem projekata sanacije šteta nastalih usljed poplava i klizišta, realizacijom projekata koji se finansiraju ovom odlukom bit će povećana otpornost lokalnih zajednica u Federaciji BiH smanjenjem rizika od klizišta, što doprinosi sigurnosti stanovništva i infrastrukture”, pojašnjavaju iz nadležnog ministarstva.

Podsjetimo da su poplave u maju 2014. godine aktivirale više od 3.000 klizišta, uzrokujući štete na više od 2.000 stambenih jedinica.

Zainteresovani za sredsva iz ove odluke, pored općih, morat će zadovoljiti i posebne kriterije, među kojim su broj i namjena ugroženih objekata i infrastrukture, doprinos projekata većoj sigurnosti stanovništva, stambenih objekata i infrastrukture…

Četiri projekta za zaštitu nacionalnih spomenika izabrana javnim pozivom bit će finansirana sa po 20.000 KM, a isti iznos je predviđen za interventna sredstva.
Jedan od općih uslova za prijavu na ovaj javni oglas je da je riječ o nacionalnom spomeniku koji je Odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika u BiH proglašen nacionalnim spomenikom BiH, ili da je na Privremenoj listi nacionalnih spomenika. Posebni kriteriji, između ostalog, prednsost daju nacionalnim spomenicima s većim postotkom oštećenja, 50 ili više posto, kao i onim s većim postotkom izvršenja radova.

Kad je u pitanju raspodjela 1,3 miliona KM za utopljavanje zgrada, Vlada FBiH je dala saglasnost Federalnom ministarstvu prostornog uredenja da 50.000 KM udruži sa sredstvima Caritasa Švicarske za realizaciju projekta “Educiranje učenika i nastavnika o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije i zaštiti okoliša, te ugradnja sistema koji koriste OIE u školskim objektima u FBiH”. Tako će javni poziv bit obavljen za 22 projekta u vrijednosti od po 50.000 KM, a preostalih 150.000 KM predstavlja interventna sredstva.

Predmet ovog javnog poziva bit će programi/projekti koji se odnose na javne objekte/zgrade, a opći kriteriji, između ostalog, propisuju i uredno ispunjavanje obaveze plaćanja poreza i doprinosa.

Svi korisninci će u roku od 15 dana od završetka programa/projekta dostavljati izjave o namjenskom utrošku sredstava, a ukoliko u ovoj godini ne utroše sva odobrena sredstva, dužni su dostaviti izvještaj o utrošku dijela sredstava i kopiju izvadka iz banke kojom se potvrđuje da preostala sredstva nisu utrošena i to do 30.6. naredne godine.

Nadzor, evaluaciju učinaka i provjeru programskog utroška sredstava vršit će stručna komisija Federalnog ministarstva prostornog uredenja, koje izvještaj o utrošenim sredstvima dostavlja Federalnom ministarstvu financija i Vladi FBiH.

Klix.ba

Objava Ovako će Federacija BiH potrošiti 2,7 miliona KM kroz nekoliko projekata pojavila se prvi puta na Jajce Online.

Feed: Jajce-Online.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Vrijeme je isteklo. Molimo osvježite i unesite CAPTCHA vrijednost.

Advertisement