U revizorskom izvještaju o radu Federalnog zavoda PIO za 2020. godinu se navodi kako su naknade za rad predsjedniku i članovima Upravnog odbora isplaćene u iznosu od 134.349 KM bez ugovora o angažmanu, na koje je Vlada FBiH prethodno trebala dati saglasnost. Osim toga, Nadzorni odbor je tokom 2020. godine održao jednu sjednicu, a isplate naknada do isteka mandata bile su na mjesečnom nivou, u ukupnom iznosu od 30.437 KM.

– Obavljenom revizijom utvrdili smo da obračun i isplata naknada predsjedniku i članovima Upravnog odbora nije u skladu sa Zakonom o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH, jer Vlada FBiH, iako je imenovala Upravni odbor, nije dala saglasnost na zaključivanje ugovora o angažmanu sa predsjednikom i članovima Upravnog odbora. Shodno tome, ne možemo potvrditi obračunate i isplaćene naknade Upravnom odboru – navode revizori i dodaju:

– Revizijom smo utvrdili da je članovima Nadzornog odbora isplaćivana naknada do isteka mandata u neto iznosu od 30.437 KM, iako je prema podacima navedenim u Izvještaju o radu Federalnog zavoda, održana samo jedna sjednica u 2020. godini. Poslovnikom o radu Nadzornog odbora nije regulisano pitanje održavanja sjednica, mjesečne naknade za rad u Nadzornom odboru, niti uvjetovanje isplata naknade održavanjem sjednica.

Nadzorni odbor i neopravdanost naknada

Federalni revizori pojašnjavaju da je ugovorom o angažovanju članova Nadzornog odbora regulisano da oni imaju pravo na mjesečnu naknadu za rad za izvršavanje poslova poput analize izvještaja o radu Federalnog zavoda, uvida u godišnje izvještaje poslovanja i godišnji finansijski obračun Zavoda, izvještavanja Parlamenta FBiH o rezultatima nadzora, vođenje računa o dosljednoj primjeni i poštivanju propisa iz penzijskog i invalidskog osiguranja, a posebno propisa koji se odnose na izvršavanje obaveza prema penzijskom i invalidskom osiguranju i o namjenskom trošenju finansijskih sredstava Federalnog zavoda.

– Nadzorni odbor nije obavljao navedene poslove, zbog čega ne možemo potvrditi opravdanost isplate mjesečnih neto naknada za mjesece u kojima se nisu održavale sjednice – navode federalni revizori.