20.6 C
Jajce
Subota, 23 rujna, 2023
Jajce

Platni razredi javnih ustanova, uprava Turističke zajednice, novi stacionarni radar, rebalans proračuna… Pogledajte najvažnije odluke našeg općinskog vijeća

Rebalans Proračuna
Općinsko vijeće Jajce sa 18 glasova za, 4 protiv i 1 suzdržani glas usvojilo je Odluku o izmjenama Odluke o Budžetu/Proračunu općine Jajce za 2022. godinu. Usvojenim rebalansom Budžet općine Jajce za 2022. godinu iznosi 19.940.492 KM. Na ovo povećanje u iznosu od 7.165.235 KM značajan utjecaj ima kreditno zaduženje Općine Jajce i odobreni grantovi viših nivoa vlasti. Potrebnu većinu dobila je i Odluka o izmjeni Odluke o izvršenju Budžeta/Proračuna općine Jajce za 2022. godinu.
Usklađivanje platnih razreda
Odluka o usklađivanju koeficijenata plaća

Sa 19 glasova za i 4 suzdržana usvojena je Odluka o platnim razredima i koeficijentima za plate zaposlenika u javnim ustanovama Općine Jajce kojom se utvrđuju platni razredi i koeficijenti za plaće zaposlenika u javnim ustanovama Općine Jajce: JU Centar za socijalni rad Jajce, JU Sport i rekreacija Jajce, JPU Dječiji vrtić „Bare“ Jajce, JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“, JU Dom kulture Jajce i JU Muzej II zasjedanja AVNOJ-a, a koje se financiraju iz proračuna Općine Jajce. Usvojenom Odlukom polazna visina osnovice i boda za obračun plate zaposlenika u javnim ustanovama Općine Jajce istovjetna je visini osnovice i boda za obračun plate državnih službenika i namještenika u Općini Jajce. Ovakvu Odluku Općinsko vijeće Jajce je donijelo s ciljem unificiranja koeficijenata za obračun plata zaposlenika u javnim ustanovama Općine Jajce.

 

Punionica električnih vozila
Vijećnici su jednoglasno usvojili  Odluku o utvrđivanju lokacije za postavljanje punionice za električna vozila. Usvojenom Odlukom za lokaciju adekvatnu za ovu namjenu, utvrđena je javna površina u naselju Pijavice (plato ispred supermarketa „Best“), a odabrana je rukovodeći se položajem uz magistralnu cestu M-5 (Jajce-Bihać) i neposrednoj blizini gradskog jezgra koje iz godine u godinu bilježi porast posjetilaca iz cijelog svijeta. Općina Jajce je poznata turistička destinacija, što se dokazalo brojim posjetama, pa će postavljanje punionice za električna vozila unaprijediti turističku ponudu novom uslugom. Također, Općinsko vijeće je ranije donijelo Odluku o pristupanju Sporazumu gradonačelnika/načelnika za klimu i energiju i izradi Akcionog plana za održivu energiju i klimu SECAP koji ima za cilj smanjiti emisije CO2 i drugih stakleničkih plinova.
Predstavnici Općine Jajce u upravnim tijelima Turističke zajednice Jajce
Općinsko vijeće Jajce je donijelo Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Općine Jajce. Ovim Rješenjem za člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Općine Jajce imenovan je Alen Dervišić.
Vijećnici općinskog vijeća Jajce su dali suglasnost na Rješenje o imenovanju Alena Madže za predsjednika Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Jajce.
Također, Vijeće je dalo suglasnost na Rješenje o delegiranju Amile Hadžić za predstavnika nadležnog organa lokalne samouprave u Turističko vijeće Općine Jajce.
Stacionarni radar na području Šimića polja
Vijećnici su jednoglasno pozdravili i podržali Inicijativu za postavljanje stacioniranog radara za kontrolu brzine kretanja motornih vozila na R413 b u naselju Šimića polje, MZ Divičani koju je Općinskom vijeću Jajce i Skupštini SBK/KSB podnio Marko Saraf zastupnik u Skupštini SBK/KSB. Naime, isto je neophodno jer se na prometnici R413b u naselju Šimića Polje, neposredno uz cestu, nalazi sportsko igralište na kojem se okupljaju djeca i mladi, a na ovoj dionici vrlo često nesavjesni vozači svoja vozila voze velikom brzinom.
Vijećnici su jednoglasno podržali ovu Inicijativu koja je već u proceduri u Skupštini Kantona, ali su predložili i da se za narednu sjednicu pripremi cjelovita informacija o stanju na cestama u naseljenim mjestima, kako bi se analizirale potrebe za postavljanjem stacioniranog radara za kontrolu brzine kretanja motornih vozila i na drugim lokacijama.
klik jajce
Zabranjeno je neovlašteno kopiranje i objavljivanje autorskih sadržaja sa portala Klik Jajce!

Povezane vijesti

17. sjednica Općinskog vijeća Jajce: Imenovano općinsko izborno povjerenstvo, odgođena odluka o postrojenju za sortiranje otpada

Glavni Urednik

Završen je 1. Međunarodni turnir kraljevskih gradova

Glavni Urednik

U brojne infrastrukturne projekte u Jajcu uloženo 10 milijuna maraka

Glavni Urednik