Međutim, to pitanje nije podzakonski rješeno na nivou kantona Federacije BiH, niti je u nadležnosti veterinarskih kantonalnih inspekcija, već općina.

– Pored toga, i mjesno nadležne policije imaju u skladu sa propisima koji uređuju pitanje sigurnosti, kao i javnog reda i mira, jasne nadležnosti i mogućnost sankcionisanja neodgovornih vlasnika pasa, a vezano konkretno za problematiku (iz)vođenja pasa – naveli su iz inspekcije.

Članom 139. Zakona određeno je da kantonalni veterinarski inspektor obavlja nadzor, pored ostalog, nad provođenjem mjera za otkrivanje i sprječavanje zaraznih bolesti životinja – u slučaju pasa bjesnila prije svega, nadzire uzgoj, životinje u prometu, naređuje mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih i drugih bolesti životinja, te nadzire provođenje mjera za zaštitu ljudi od zoonoza i slično.

– Prema tome, nerelevantno je govoriti o sankcijama veterinarske inspekcije u pogledu provedenih nadzora na okolnosti vođenja pasa na povocu, sa zaštitnom brnjicom ili korpom i slično. S druge strane, način i uslovi držanja i uzgoja pasa predmet su više zakonskih i podzakonskih akata nad kojima provodi nadzor veterinarska inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.

Obaveze i odgovornosti vlasnika

Kantonalni inspektori su u okviru do sada provedenih nadzora u ovoj godini, a koji se tiču provođenja obaveza i odgovornosti vlasnika ili držalaca pasa, kao i rada na zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih životinja, u 22 slučaja odredili upravne mjere s ciljem otklanjanja nepravilnosti, odnosno postupanja suprotno relevantnim propisima u oblasti zaštite zdravlja i dobrobiti životinja.

Zbog kršenja pojedinih odredbi izdavanjem prekršajnih naloga tokom ove godine izrečene su 32 novčane sankcije u ukupnom iznosu od 31.850 KM. Veterinarski inspekori tokom 2021. oduzeli su ukupno 20 pasa zbog nemogućnosti ispunjenja odgovarajućih uvjeta u pogledu smještanja, zaštite i njege pasa.

– Ovdje želimo istaći, u slučaju napada p(a)sa i nanošenju tjelesnih povreda, pas se odmah mora uputiti na trokratni pregled, posmatranje u trajanju od 10 dana koje se provodi u veterinarskim organizacijama. Ti pregledi se provode s ciljem isključivanja bjesnoće i određivanja adekvatnog tretmana povrijeđenih pacijenata koji su zadobili povrede – naglasili su iz inspekcije.

Kakve će biti dalje mjere zavisi od rezultata trokratnog pregleda. Te mjere uključuju i osiguranje sigurnog smještaja, kastraciju, školovanje psa, test poslušnosti i drugo, kako bi se spriječilo da se napad ponovi u budućnosti.

– Ukoliko se u postupku ocjeni da se ne može osigurati odgovarajuće čuvanje, držanje opasne ili potencijalno opasne životinje, psa, životinja se mora eutanizirati sukladno važećim propisima – dodali su.

Jedan slučaj eutanazije

Uključujući slučaj koji je registrovan prije nekoliko dana u ulici Kulovića, gdje su psi izujedali ženu, nakon čega su određene obaveze posmatranja pasa i provođenje ostalih mjera, prema službenoj evidenciji inspekcije, tokom ove godine evidentno je pet slučajeva, gdje je u jednom slučaju odlučeno o eutanaziji sukladno Zakonu o zaštiti dobrobiti životinja.

– Ta procedura provediva je u slučaju pasa poznatih vlasnika, pošto je identitet psa i vlasnika uglavnom poznat, dok je u slučaju pasa lutalica primjena tih odredbi relevantnih propisa otežana i ograničena. Inteziviranje kontrolnih aktivnosti po ukazanoj potrebi, svakako će se planirati kroz planove rada ove inspekcije do kraja 2021. godine – zaključili su iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS.