Connect with us

Jajce

Poziv organizacijama civilnog društva (OCD) za podnošenje prijedloga p…

Avatar

Published

on

Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) III upućuje poziv organizacijama civilnog društva (OCD) za podnošenje prijedloga projekata za jačanje aktivnijeg uključivanja OCD, građana i lokalnih zajednica u procesima upravljanja lokalnim razvojem.

Pozivaju se sve zainteresirane organizacije civilnog društva (OCD), koje zadovoljavaju preduslove poziva, da učestvuju u otvorenom i konkurentnom procesu odabira projekata za jačanje aktivnijeg uključivanja OCD, građana i lokalnih zajednica u procesima upravljanja lokalnim razvojem.

Inače, Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) je zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a koji ima za cilj osnažiti lokalni razvoj kroz uvođenje sistemskog pristupa strateškom planiranju, implementaciji, praćenju i evaluaciji realizacije razvojnih planova, te harmonizaciji sistema planiranja na lokalnom nivou sa onima na višim nivoima vlasti. Glavni cilj projekta na lokalnom nivou je da pomogne domaćim akterima u izradi i provedbi integrirane lokalne razvojne strategije. Također, nužna je i snažna participacija građana i lokalne zajednice, gdje organizacije civilnog društva predstavljaju važnu kariku u procesima informisanja i animiranja građana da aktivno učestvuju u razvojnim procesima, od utvrđivanja razvojnih potreba i prioriteta do nadgledanja nad provedbom razvojnih procesa i intervencija, rezultata i njihovih efekata na život građana.

U sklopu aktivnosti podrške na lokalnom nivou, ILDP želi kroz ovaj poziv podržati i razvoj kapaciteta OCD u partnerskim JLS sa ciljem jačanja aktivnijeg uključivanja OCD, građana i lokalnih zajednica u procese upravljanja razvojem, kako bi im se omogućilo da se na adekvatan način uključe, proaktivno djeluju te analiziraju i izvještavaju/ informišu  o razvoju zajednice.

ILDP je 22.5.2019. godine ponovio Javni poziv koji je otvoren do 7.6.2019. godine, a u  okviru ovog poziva će biti podržana tri projekta, gdje će se prvo rangirani projekat podržati sa 7.000 KM, a drugo rangirani projekat sa 4.500 KM te treće rangirani projekti sa 3.000 KM.

(opcina-jajce.ba)

Feed: Jajce-Online.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Vrijeme je isteklo. Molimo osvježite i unesite CAPTCHA vrijednost.

Advertisement