Connect with us

Jajce

Prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Avatar

Published

on

Na osnovu člana 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JZU „Dom zdravlja“ Jajce ( broj: 01-26/19 od 14.02.2019. godine), te na osnovu Odluke Upravnog odbora JZU “Dom zdravlja” Jajce (broj: 01-41/19 od 22.03.2019. godine), Direktor raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos

 

I  RADNO MJESTO:

 

  1. Doktor medicine u Službi porodične medicine i zdravstvene njege u zajednici sa patronažom, 1 izvršilac na određeno vrijeme od godinu dana

 

II  USLOVI

 Pored Zakonom propisanih uslova kandidat treba ispunjavati i posebne uslove i to:

VSS, VII stepen ili drugi ciklus po bolonjskom sistemu studiranja sa 360 ECTS bodova, Medicinski fakultet sa položenim stručnim ispitom

 

III DOKUMENTACIJA

Uz prijavu sa kraćom biografijom koja mora biti vlastoručno potpisana potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. izvod iz matične knjige rođenih
  2. uvjerenje o državljanstvu
  3. diplomu o stečenom stručnom zvanju
  4. uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Potrebna dokumentacija dostavlja se  u originalu ili ovjerenoj kopiji u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu JZU „Dom zdravlja“ Jajce, ul. Zmaja od Bosne bb, 70101 Jajce sa naznakom „Prijava na javni konkurs za prijem u radni odnos ljekara – Komisiji za provođenje postupka konkursa“.

 

Dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor biti će obavljen intervju.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Napomena: izabrani kandidati će biti u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta na koje budu primljeni.

 

 

(Jajce Online)

 Feed: Jajce-Online.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Vrijeme je isteklo. Molimo osvježite i unesite CAPTCHA vrijednost.

Advertisement