Connect with us

Jajce

PU Jajce: Akcija pojačane kontrole saobraćaja

Jajce Online

Published

on


Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJH POSLOVA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA TRAVNIK
POLICIJSKA UPRAVA JAJCE
Broj: 02/5-04-6- 93/17.
Datum: 25.09.2017. godine.
U kontekstu provođenja Strateškog plana Uprave policije MUP, za period 2013 – 2017.god., Programa rada PU Jajce za 2017.god., Akcionog Plana mjera poboljšanja sigurnosti saobraćaja MUP-a SBK/KSB Travnik za period 2016.-2017.godine, a s ciljem smanjenja broja saobraćajnih nezgoda, poginulih i teže povrijeđenih osoba, kao i stvaranje optimalnih uslova, koji će garantirati veći stepen sigurnosti svih učesnika u saobraćaju, Policijska uprava Jajce d o n o s i:
P L A N
Akcije pojačane kontrole saobraćaja
 
Datum i vrijeme izvođenja Akcija pojačane kontrole saobraćaja lokalnog karaktera na području PS Donji Vakuf i PS Jajce realizirat će se u vremenskom periodu od 26.09.- 28.09.2017. godine (utorak-četvrtak ) u vremenskim intervalima od 06,00-06,00 sati.
Zadaci u akciji Cilj akcije bit će usmjeren prvenstveno na kontroli:
– VOZAČA KOJI UPRAVLJAJU M/V POD ZABRANOM,
– VIŠESTRUKI POVRATNICI U VRŠENJU SAOBRAĆAJNIH PREKRŠAJA, I KOJI U REGISTRU IMAJU NEPLAĆENE MANDATNE KAZNE,
– KORIŠTENJE SIGURNOSNOG POJASA I PRIJEVOZ DJECE MLAĐE OD 12 GODINA NA PRVOM I OD 5 GODINA NA ZADNJEM SJEDIŠTU
Prema članu 227 Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja/prometa na cestama u BiH Vozač kojem je, odlukom nadležnog organa, zabranjeno upravljanje motomim vozilom na osnovu člana 221. ovog Zakona, vozač kojem je vozačka dozvola oduzeta na osnovu člana 222. stav (1) ovog Zakona, vozač kojem je vozačka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na osnovu člana 223. ovog Zakona, kao i vozač kojem je vozačka dozvola zadržana na osnovu člana 225. st. (1) i (3) ovog Zakona, ne smije u saobraćaju na putu upravljati motornim vozilom za vrijeme trajanja zabrane, odnosno za vrijeme za koje mu je vozačka dozvola oduzeta ili zadržana.
Kažnjivo po čl.233 Prema članu 34. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja/prometa na cestama u BiH
1) Vozač motornog vozila i lica koja se prevoze tim vozilom dužni su koristiti sigurnosne pojaseve za vrijeme dok se vozilo kreće u saobraćaju na javnom putu.
(2) U putničkom automobilu na prednjem sjedištu do vozača ne smije se prevoziti lice koje je očigledno pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava.
(3) U putničkom automobilu na sjedištu suvozača ne smije se prevoziti dijete mlađe od 12 godina. Kažnjivo po čl.239
Izvršioci zadataka
U provođenju opredjeljenih zadataka bit će angažirane kolske patrole i pozorne službe, te 1 pješačka u Dobretićima, s tim što je u provođenju akcije obavezno neposredno angažovanje vođa saobraćajnog sektora.
Isto tako, Policijske stanice će, NAJMANJE JEDANPUT, izvršiti međusobnu razmjenu patrola, tako da na području Jajca djeluje SAMOSTALNO 1 patrola PS Donji Vakuf, a na području Donjeg Vakufa 1 patrola PS Jajce.
Sastav patrola koje će aktivnost realizirati na području PS Jajce: I/ Patrola Lašva – 41-01
1.
– vođa saobraćajnog sektora PS Jajce
2.
– policijski službenik PS Jajce II/
Patrola Lašva – 41-02
1. – vođa patrole PS Jajce
2. – policijski službenik PS Jajce
III/ Patrola Lašva – 42-02
1.
– policijski službenik PI Dobretići
2
– policijski službenik PI Dobretići
Sastav patrola koje će djelovati na području PS Donji Vakuf:
I/Patrola Lašva – 49-01
1.
– vođa saobraćajnog sektora PS Donji Vakuf
2.
– policijski službenik PS Donji Vakuf
II/ Patrola Lašva – 49-02
1. – vođa patrole PS Donji Vakuf
2. – policijski službenik PS Donji Vakuf
Personalni sastav policijskih patrola odredit će komandiri PS. Za izvršenje prezentiranih zadataka koristit će se službena motorna vozila koja opredjele komandiri PS Jajce i Donji Vakuf.
Pješačke patrole i zadaci
Pješačke patrole će u sklopu redovnih aktivnosti, učestvovati u realiziranju planiraniranih mjera i radnji, odnosno u obavezi su na osnovu neposrednih zapažanja počinjenih prekršja, ili osobakoje čine prekšaje, ili su višestruki povratnici, poduzimati sve zakonske mjere i radnje prema počiniocima prekršaja, kao i saobraćajne patrole.
Lokacije izvođenja akcije
Na području Općine Jajce:
Magistralni put: M-5– kod autobuske stanice Jajce.
Magistralni put M-16 – Lučina,
Gradsko područje: Križanje ulica H.V.Hrvatinića, Stjepana Tomaševića i Kraljice Katarine, „Komunalac“, naselja Bare kod dječijeg vrtića, Volijak i Hrast.
Na području Općine Dobretići:
Regionalna cesta R-413b (križanje u centru Dobretića).
Na području Općine Donji Vakuf:
Magistralni put M-16: “Samoborka”,
BP “INA”, proširenje kraj mosta na rijeci Vrbas.
Magistralni put M-5: Torlakovac,
BP “Energopetrol” i “Silver Ost”, Klade.
Gradsko područje: u blizini dječijeg vrtića, križanje ulica 14. Septembar i 770. Sbbr, naselja Kutanja i Brezićani.
Osim navedenih, rukovodni službenici prema procjeni, odnosno broju i strukturi nezgoda i drugih pokazatelja, mogu odrediti dodatne lokacije- kontrolne točke i iste upisati u patrolne naloge. Na svakoj od naznačenih kontrolnih točaka policijske patrole će djelovati prema vremenskim terminima preciziranim u patrolnim nalozima koje će sačiniti komandiri PS Jajce i PS Donji Vakuf.
Od označenih lokacija- kontrolnih tačaka izuzetno i u opravdanim slučajevima može se odstupiti samo uz saglasnost rukovodioca akcije. Policijski službenici su u obavezi propisno obilježiti kontrolne tačke i prilikom preduzimanja službenih radnji u svemu djelovati krajnje profesionalno. Način izricanja prekršajnih sankcija Policijski službenici koji učestvuju u akciji za otkrivene prekršaje vozača i drugih učesnika u saobraćaju/prometu izdavat će i uručivati prekršajne naloge na licu mjesta (original zadržati za potrebe PS, a 2 kopije uručiti prekršiocu). Kod uočenih težih prekršaja i u slučajevima kada policijski službenik nije u mogućnosti izdati prekršajni nalog, PS će protiv počinioca pokrenuti prekršajni postupak podnošenjem Zahtjeva za pokretanje prekršanog postupka, nadležnom Općinskom sudu za prekršaje.
Vršenje uviđaja saobraćajnih nezgoda
U slučaju prometnih/saobraćajnih nezgoda uviđajne/očevidne radnje obavljat će policijski službenici, koje prethodno odrede rukovodioci akcije, a koji prema dnevnom rasporedu rada obavljaju redovne poslove i zadatke. Samo u iznimnim situacijama (ukoliko se radi o teškim nezgodama ili je istovremeno prijavljeno više nezgoda) uz prethodne konzultacije sa načelnikom PU mogu se angažirati patrole koje učestvuju u akciji.
Rukovodioci akcije i njihovi zadaci
Za realiziranje Plana akcije odgovorni su komandir/zapovjednik PS i PI, pomoćnik komandira za saobraćaj, a za neposredno provođenje vođa saobraćajnog sektora i postupajući vođa smjene, koji su u obavezi:
– u službenim prostorijama PS Jajce i PS Donji Vakuf održati radni sastanak na kojem će opredjeljene policajce u potpunosti upoznati s akcentom akcije koje su u obavezi unijeti u radne naloge;
– prilikom upućivanja na zadatke izvršiti potpunu smotru izgleda policijskih službenika i kompletne opreme, uključujući i prekršajne naloga, te skrenuti pažnju na krajnje profesionalan odnos;
– kontinuirano, neposredno obilaziti patrole i pratiti realiziranje akcije, sagledavati pojedinačne rezultate patrola, te na bazi izvještaja policijskih patrola izvršiti analizu, sačiniti kompletan izvještaj i isti dostaviti MUP SBK/KSB u sjedištu i PU, a rezultate posebno iskazati i kroz bilten dnevnih događanja. U izvještaju o sprovedenoj akciji navesti broj izrečenih sankcija po strukturi prekršaja.
Komandiri Policijskih stanica Jajce i Donji Vakuf zaduženi su za kontrolu provođenja akcije, a kontrolu i nadzor naloženih mjera vršit će i rukovodni službenici s nivoa Policijske uprave Jajce, odnosno Načelnik PU Bare Pršlja.
 
NAČELNIK PU
G.I. Bare Pršlja
 
 
(Jajce Online)Feed: Jajce-Online.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Vrijeme je isteklo. Molimo osvježite i unesite CAPTCHA vrijednost.

Advertisement Enter ad code here
Moguća kiša
Danas 03/2530%
Moguća kiša
Moguća kiša
Sutra 03/2640%
Moguća kiša
Potpuno oblačno
Srijeda 03/2710%
Potpuno oblačno
Vedro
Četvrtak 03/280%
Vedro
Djelomična naoblaka
Petak 03/2910%
Djelomična naoblaka