“Sve zavisi koliko smo inventivni, kreativni, odgovorni”

– Koliko mi je poznato, velika većina zastupnika i delegata u Parlamentu FBiH je profesionalizirala svoj rad. Koliko profesionalno, odgovorno i efikasno obnašaju svoje funkcije, to treba napraviti analizu.

Zadaci profesionalnih parlamentaraca među kojima sam i ja ogleda se kroz parlamentarna zasjedanja, rad u odborima i parlamentarnim komisijama, te kroz druge parlamentarne aktivnosti, rad klubova delegata ili zastupnika i rad koji je u vezi s raznim susretima i aktivnostima koje imamo s raznim ciljnim skupinama, počev od sindikata, boračkih organizacija, privrednih subjekata, komora, udruženja – govori nam Jasmin Duvnjak (SDA), predsjednik Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda FBiH.

Dodaje kako se parlamentarci moraju pripremati za sjednice, čitati materijale.

– Tu je i rad u sredinama iz kojih dolazimo, saradnja sa građanima. Sve zavisi koliko smo odgovorni, inventivni, kreativni i koliko želimo da ukazano povjerenje naših građana na najbolji mogući način opravdamo – kaže Duvnjak.

Pitali smo da li zastupnik ili delegat može da bude zaposlen u privatnoj firmi pored mandata u Parlamentu.

– Može, ali… Ako je u toj nekoj firmi u stalnom radnom odnosu, onda u Parlamentu može imati samo naknadu za paušal, ne može imati nikakve druge prinadležnosti – govori Duvnjak.

Osvrnuo se na pitanje da li je moguće da sve benefite u Parlamentu FBiH uživaju i oni koji se rijetko pojavljuju na sjednicama.

– Nažalost, postoji mogućnost da izabrani zvaničnik u parlamentu, govorim o svim parlamentima, dođe samo na prvu sjednicu, konstituirajuću, da položi zakletvu, primi certifikat iz Centralne izborne komisije (CIK) i da se više nikako, za četiri godine mandata, ne pojavi ni na sjednici, radnom tijelu, odboru niti da ima neku drugu parlamentarnu i radnu aktivnost u parlamentu ili svojoj bazi, a da mjesečno prima između 3.000 KM i 4.000 KM.

I tu cifru pomnožite sa 48 mjeseci. Toliko može inkasirati ako se samo pojavi na konstituirajućoj sjednici, na kojoj položi zakletvu. To je strašno, nedopustivo i mora se mijenjati – konstatira Duvnjak.

“Ne mogu reći ljudima ‘ketite’ u zgradi”

Kaže da profesionalni delegati nisu dužni u zgradi Parlamenta u FBiH provoditi osam sati dnevno.

– Ne, to bi bilo kontraproduktivno, loš parlamentarni rad. Onda, šta bi radilo tu 50 ljudi po kancelarijama, pridružili bi se pojedincima iz državne službe – rekao nam je Duvnjak.

Izmir Hadžiavdić, sekretar Doma naroda Parlamenta FBiH, potvrdio nam je da biti profesionalac u ovom domu ne znači provoditi osam sati u zgradi Parlamenta.

– To su ljudi koji su delegirani iz kantonalnih skupština. Oni imaju brojne obaveze na nivou kantona i ja ne mogu njima kazati provodite ovdje vrijeme, “ketite” u zgradi Parlamenta, ali moramo evidentirati njihovo prisustvo. To nam traži i Ured za reviziju. Moram podsjetiti da zgrada parlamenta nije naša i nema uvjeta da ljudi ovdje provode vrijeme, a tu su i njihove obaveze prema kantonalnim skupštinama – govori Hadžiavdić.

Upitali smo da li ima delegata koji zloupotrebljavaju svoju poziciju.

– Želim da vjerujem da nema takvih. Oni dobiju povjerenje od građana. Ne mogu vam drugačije odgovoriti. Jer da bih vam dao drugačiji odgovor, moram imati dokaze. Ipak, imali smo ranije primjer čovjeka koji godinu i više u kontinuitetu nije došao na sjednicu i ja mu nisam htio potpisati plaću. On je tužio i dobio prvostepenu. Ja sam uložio žalbu kantonalnom sudu na tu presudu – govori Hadžiavdić.

Odgovorio je i da li parlamentarci pored mandata mogu raditi, primjera radi, tri posla i imati primanja za sve to.

– Pa ne bi mogao raditi tri posla, ako je profesionalac, ne smije. A da li sada nešto ilegalno radi, ko će hodati za njima i to provjeravati. A on kao profesionalac ima obavezu 40 sati provoditi na radu u vezi sa aktivnostima u Domu naroda – govori Hadžiavdić.

Upitali smo kako oni to dokazuju, čime pravdaju svoj rad.

“Mogu ih sankcionisati samo birači”

– Uveli smo neke metode, nadziremo ih, a što od nas traži i Ured za reviziju. Odbije se od paušala ako neopravdano ne dođe na sjednicu nekih 10 posto, ali ako ovdje ne prima paušal, ne može mu se ni odbiti. Ne možeš ga sankcionirati ni na koji način. Ali znate kako, često sam čuo da delegati svoj nedolazak na sjednice brane tvrdnjom da je i to njihova aktivnost, politički stav. Vidite šta se događa na državnom parlamentu, maltene godinu se ne dolazi, ne rade i to je ko biva njihov politički stav, bojkotuju. Njih mogu sankcionirati i to najbolje njihovi birači – kaže Hadžiavdić.

Razgovarali smo i sa Mirsadom Čamdžićem (Naša stranka), profesionalnim zastupnikom u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.

– Što se tiče mojih obaveza, ja sam član Parlamenta FBiH, i tri komisije u kojima ne dobijam nikakve naknade, da ne bude zabune. Često sam na terenu, 15 dana u Gračanici i 15 u Sarajevu. Razgovaram sa građanima. Upravo idem na takav jedan sastanak. Sastajem se sa poljoprivrednicima, borcima… Smatram da maksimalno ozbiljno radim svoj posao. On ponekad traje i 24 sata – govori Čamdžić.

Osvrnuo se na pitanje da li ima slučajeva da parlamentarac radi u javnoj ustanovi, da je zastupnik i prima novac sa više strana.

– Ako ima, vjerovatno se radi o kolegama koje se nisu profesionalizirale. Ja sam radio na Radiju Gračanica, ali sam shvatio da ovaj posao kvalitetno ne mogu obavljati sa distance i onda sam se profesionalizirao – kaže on.