Connect with us

BiH

Svijest Sarajlija o razdvajanju otpada još nije na zavidnom nivou, odl…

Avatar

Published

on

Foto: Klix.ba

Svijest građana Kantona Sarajeva o selektivnom odvajanju otpada još nije na najpoželjnijem nivou, ali od postavljanja prvih kontejnera do danas situacija se promijenila nabolje.

Svijest građana Kantona Sarajeva o selektivnom odvajanju otpada još nije na najpoželjnijem nivou, ali od postavljanja prvih kontejnera do danas situacija se promijenila nabolje.

Od 2016. godine do danas izvršeno je postavljanje ukupno 35 podzemnih i polupodzemnih kontejnera (15 plavih, 15 žutih i 5 zelenih) te 54 zvonasta kontejnera (21 plavi, 20 žutih i 13 zelenih).

“Promjena navika stanovništva je spor proces koji mora pratiti jaka medijska kampanja, involviranost svih nivoa vlasti te primjena kazni koje su određene zakonom za nemarne pojedince. Još uvijek svijest građana nije na onom nivou koji bi bio najpoželjniji, ali postepeno se mijenja svijest građana o zaštiti okoliša i selektivnom odvajanju otpada na mjestu nastanka te se može slobodno reći da se vide efekti na terenu gdje se sve veće količine otpada odlažu u reciklažne kontejnere, a ne gomila se otpad pored kontejnera, što je ranije bio slučaj. Cilj nam je da se poveća svijest građana kako bi se što veće količine otpada reciklirale u odnosu na ukupnu količinu otpada, čime se u konačnici produžava vijek trajanja deponije”, kazao nam je Mirza Ramić, glasnogovornik KJKP Rad.

Upute za korištenje

Vlada Kantona Sarajevo nedavno je usvojila i Elaborat o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka s lociranjem u prostorno-planskoj dokumentaciji i investicijskim planovima općina Centar, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad, Trnovo i Vogošća. Cilj je smanjiti količine otpada na njegovom izvoru, uspostaviti sistem selektivnog prikupljanja i reciklažu svih vrsta otpada koje je moguće iskoristiti nadogradnjom postojeće infrastrukture za prikupljanje otpada, koju će činiti zeleni otoci, reciklažna dvorišta, kante ili kontejneri za dvolinijski sistem prikupljanja otpada.

Foto: Klix.ba Foto: Klix.ba

“Prilikom osiguravanja infrastrukture radit će se na dizanju svijesti i uputama za upotrebu korištenja selektivnog prikupljanja otpada u KS, kako bi zaštitili ljudsko zdravlje i okolinu, podsticali povrat komponenti i ponovno korištenje otpada”, kazala nam je Mirsada Somo iz Ministarstva prostornog uređenja KS.

“Zeleni otoci” efikasniji u blizini škola

Iz Općine Vogošća kazali su nam kako nije rađeno nikakvo zvanično istraživanje kako bi imali egzaktne pokazatelje o tome koliko građani selektivno odlažu otpad, ali da su uočili neke trendove.

“Primijetili smo da je stepen iskorištenosti ovih tačaka različit u odnosu na lokalitet gdje su postavljeni kontejneri za selektivno odlaganje otpada. Pokazalo se da je efekat najbolji u slučajevima kada su ‘zeleni otoci’ postavljeni u neposrednoj blizini škola. Na nekim lokacijama smo imali problema s neselektivnim odlaganjem otpada pa smo to riješili izmještanjem kontejnera na druge lokacije, što se pokazalo efikasnim”, kazao nam je Amir Misirlić, glasnogovornik Općine Vogošća.

Odlažu i građevinski materijal

Problem i dalje predstavljaju neodgovorni građani koji odlažu kabasti otpad, a sve češće i građevinski materijal pored kontejnera na pojedinim lokacijama i stvaraju mini deponije. Ramić ističe kako su svjedoci toga svakodnevno i na lokacijama gdje se nalaze kontejneri od 1.100 litara zapremine.

“Građani odlažu kabasti otpad iako nije termin za njegovo odlaganje. Mjesec prije početka obavijestimo općine u KS o akciji odvoza kabastog otpada, ali nažalost i nakon akcije u naseljima odlažu kabasti otpad. Građevinski otpad je također jedan od problema s kojim se susrećemo na terenu, gdje građani, ali i privatni prijevoznici odlažu građevinski otpad u kontejnere i oko njih te na lokacijama uz saobraćajnice, a koje nisu naseljene i pretežno su nepristupačne, što dodatno uslovljava prikupljanje i zbrinjavanje te vrste otpada. Građevinski otpad je strogo zabranjeno odlagati u kontejnere za komunalni otpad i oko njih te i ovim putem obavještavamo građane da se mogu obratiti na telefon 033/641-051 za odvoz građevinskog otpada”, kazao je Ramić.

Napomenuo je da se sve aktivnosti sprovode u koordinaciji s eko redarima na terenu, koji u okviru svojih nadležnosti sačinjavaju zapisnike i predaju ih nadležnoj kantonalnoj komunalnoj inspekciji na daljnju obradu kako bi počinioci bili sankcionisani u skladu sa Zakonom o komunalnoj čistoći.

S druge strane i KJKP Rad ima problem s odvoženjem smeća iz novih zvonastih kontejnera u sarajevskim naseljima u općinama Novo Sarajevo i Stari Grad jer imaju samo jedno vozilo prilagođeno za ove kontejnere. Zbog toga u tim naseljima svakodnevno možete vidjeti kese smeća oko kontejnera.

Klix.ba

Objava Svijest Sarajlija o razdvajanju otpada još nije na zavidnom nivou, odlažu i građevinski materijal pojavila se prvi puta na Jajce Online.

Feed: Jajce-Online.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Vrijeme je isteklo. Molimo osvježite i unesite CAPTCHA vrijednost.

Advertisement