Connect with us

Jajce Online

Turizam je razvojna šansa Bosne i Hercegovine

Avatar

Published

onDr. Almir Peštek, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, kao konsultant je surađivao na više od 130 projekata i ekspert je iz područja destinacijskog menadžmenta o čemu će govoriti na konferenciji Apriori Turizam 2019. U intervjuu donosimo preduslove za razvoj destinacije, potencijale BiH, trenutno stanje u turističkom sektoru kao i prijedloge za efikasnije upravljanje na dugoročnu korist svih nas.
Destinacija je dinamičan koncept i zahtijeva strateški i disciplinarni pristup
„Razvoj turizma zahtijeva sistemski i holistički pristup, strateško planiranje i integraciju interesnih grupa u donošenje odluka. Destinacija je dinamičan koncept i zbog toga planiranje, upravljanje i kontrola razvoja destinacije zahtjevaju strateški i interdisciplinarni pristup. Participacija interesnih grupa, a naročito lokalne zajednice, pravilo je pri razvoju destinacija i proizvoda, kao i provođenju turističkih aktivnosti. Pozicioniranje na tržištu zavisi od spremnosti lokalnih aktera da zajednički rade i doprinose razvoju destinacije“ odgovorio je dr. Peštek ukratko na pitanje što podrazumijeva razvoj turizma.
„Destinacijski menadžment je kontinuirani proces u kojem turistički sektor, javna uprava i ostali subjekti usmjeravaju razvoj destinacije s ciljem ostvarivanja zajedničke željene vizije destinacije i rezultat je holističkog uključivanja različitih sektora, grupa, učesnika i partnera koji zajedničkim radom, svaki iz svoje perspektive, realizuju zajedničke ciljeve pojedine destinacije“, istaknuo je o temi koju će detaljno obraditi na konferenciji Apriori Turizam 2019.
„Generalno, glavna uloga destinacijskog menadžmenta trebala bi biti da nadgleda razvoj i implementaciju kreirane strategije turizma na bazi potreba učesnika iz javnog i privatnog sektora. Između ostalog, destinacijski menadžment se bavi i razvojem i upravljanjem brendom destinacije“ dodao je.
BiH ima izniman potencijal – ključ uspjeha je u efikasnom upravljanju
„Turizam je deklarativno razvojna šansa BiH, ali dosadašnja situacija pokazuje da se destinacijama kao cjelinom i samim tim i razvojem turizma nije efikasno upravljalo. Bez obzira na rastući broj dolazaka tokom posljednjih godina, razvoj turizma je rezultat organskog rasta i inicijative uglavnom privatnog sektora koji nastupa na tržištu samostalno s malim stepenom integracije. Turističke organizacije su se uglavnom bavile i bave promotivnim aktivnostima što čini samo dio očekivanih aktivnosti“, odgovorio je dr. Peštek na pitanje u kojem bi se smjeru BiH trebala razvijati.
„BiH ima puno toga što može ponuditi turistima i ima izuzetan potencijal za razvoj raznih vidova turizma baziranih na specifičnim potrebama turista (kulturni, historijski, gastro, zdravstveni, outdoor, avanturistički, eko, ruralni, itd). Treba imati na umu da potencijal kojim raspolaže BiH imaju i druge zemlje i destinacije“.
Po T&T indexu BiH je na 113. od ukupno 136 mjesta
O tome kako je BiH rangirana u turizmu naglasio je: „Najbolja ilustracija je pozicija na T&T indeksuSvjetskog ekonomskog foruma gdje zauzima 113. mjesto od 136 zemalja i nalazi se daleko iza zemalja regije. Sve dosadašnje aktivnosti rađene su ad-hoc, parcijalno i nesistemski.
T&T je sintetički indeks koji inkorporira više oblasti. Za poboljšanje rejtinga T&T indeksa potrebno je:
• Turizam postaviti kao prioritet razvoja zbog svih pozitivnih efekata koje pruža u razvoju ekonomije (111 pozicija od 136 zemalja),
• Unaprijediti kadrove u turizmu i pružiti im savremena znanja (100 pozicija od 136),
• Unaprijediti poslovno okruženje (127 od 136),
• Unaprijediti okolišnu održivost (94 od 136),
• Unaprijediti transportnu infrastrukturu (123. zračna i 106. cestovna od 136),
• Štititi prirodne resurse (134 od 136) i
• Štititi kulturne resurse (102 od 136).
„Kada se govori o regiji, BiH bi se u svom razvoju mogla ugledati na Sloveniju koja je dobar primjer strateške orijentacije u razvoju turizma“ rekao je.
Pripremljena je strategija brendiranja Kantona Sarajevo
„Kanton Sarajevo je pripremio strategiju brendiranja KS. To je jedna od početnih faza u razvoju strateškog pristupa razvoju turizma koja će omogućiti razvoj i pozicioniranje brenda KS kao poželjne i atraktivne turističke destinacije“ rekao je o projektu na kojem je surađivao u proteklom periodu.
Dodao je kako bi strategija brendiranja trebala u kombinaciji s ostalim strateškim i razvojnim dokumentima turizma pomoći u kreiranju konzistentnog imidža, unapređenju efikasnosti turističkih aktivnosti i efikasnosti destinacijskog menadžmenta.
 
 
(RSA)
Objava Turizam je razvojna šansa Bosne i Hercegovine pojavila se prvi puta na Jajce Online.Feed: Jajce-Online.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Vrijeme je isteklo. Molimo osvježite i unesite CAPTCHA vrijednost.

Advertisement