18.1 C
Jajce
Utorak, 28 rujna, 2021
Klik Jajce
BiH Jajce Online

U RS-u uvećane novčane kazne za kršenje fizičke distance i nekorištenje zaštitne opreme

Vlada Republike Srpske prihvatila je danas Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojom se propisuje nadležnost vršenja nadzora MUP-u i komunalnoj policiji u dijelu koji se odnosi na korištenje zaštitne opreme i pridržavanja zaštitnih mjera fizičke distance na javnim površinama.

Vlada Republike Srpske prihvatila je danas Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojom se propisuje nadležnost vršenja nadzora MUP-u i komunalnoj policiji u dijelu koji se odnosi na korištenje zaštitne opreme i pridržavanja zaštitnih mjera fizičke distance na javnim površinama.

Uvećani su iznosi novčane kazne za učinjeni prekršaj odgovornom licu u pravnom licu, preduzetnicima i fizičkim licima, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Uređuje se preduzimanje opštih, posebnih i vanrednih mjera utvrđenih važećim zakonom u slučaju vanrednog stanja, kao i mogućnost preduzimanja vanrednih mjera i nakon prestanka vanredne situacije ili stanja.

Uredba je prihvaćena u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom kada je riječ o pojavi i širenju virusa korona i oboljenja uzrokovanog ovim virusom COVID-19.

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom i s obzirom na vanredno stanje, Vlada je prihvatila i Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, kojom se propisuje mogućnost utvrđivanja tjelesnog oštećenja za djecu do 18 godina po propisima kojima se uređuje medicinsko vještačenje u penzijskom i invalidskom osiguranju, a samim tim i ostvarivanje prava na ličnu invalidninu navedenih lica.

U saopštenju se pojašnjava da je u određenim jedinicama lokalne samouprave onemogućen rad stručnih komisija za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju, a koje su nadležne za utvrđivanje visine tjelesnog oštećenja kod djece, a samim tim je trenutno onemogućeno priznavanje prava na ličnu invalidninu djeci sa smetnjama u razvoju do 18 godina, odnosno sprovođenje važećeg Zakona koji je stupio na snagu 1. januara ove godine.

“Ovim zakonom propisano je da se iznos prava na ličnu invalidninu određuje u zavisnosti od utvrđene visine tjelesnog oštećenja, a visinu tjelesnog oštećenja za djecu do 18 godina utvrđuje stručna komisija za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju po Pravilniku o postupku utvrđivanja visine tjelesnog oštećenja”, navodi se u saopštenju.

S obzirom na to da djeca koja su pravo na ličnu invalidninu koristila do 1. januara 2020. godine već imaju od organa vještačenja utvrđenu visinu tjelesnog oštećenja po propisima kojima se uređuje medicinsko vještačenje u penzijskom i invalidskom osiguranju, ovom uredbom se propisuje da se na osnovu tako utvrđenog tjelesnog oštećenja tim licima može priznati pravo na ličnu invalidninu privremenim rješenjem.

Nakon okončanja postupka i utvrđivanja visine tjelesnog oštećenja od stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju, priznaće im se pravo na ličnu invalidninu u iznosu koji im pripada po tako utvrđenoj visini tjelesnog oštećenja, odnosno da priznaće im se razlika u iznosu prava.

Takođe, djeca koja do sada nisu bila korisnici prava na ličnu invalidninu, a koja podnesu zahtjev za priznavanje prava u skladu sa ovom uredbom, mogu ostvariti pravo na ličnu invalidninu na osnovu visine tjelesnog oštećenja utvrđene po propisima o medicinskom vještačenju u penzijskom i invalidskom osiguranju, do okončanja postupka.

Ovom uredbom se omogućava da djeca ostvare pravo na ličnu invalidninu i prije okončanja postupka i utvrđivanja visine tjelesnog oštećenja od stručne komisije, tako da ne budu uskraćena za navedeno pravo zbog aktuelne epidemiološke situacije.

Navedenu mjeru je predložio i Koordinacioni odbor invalidskih organizacija Republike Srpske, s ciljem zaštite interesa djece sa smetnjama u razvoju.

Vlada RS-a prihvatila je Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta Koridor “Pet ce” kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto-puta “9. januar” Banjaluka – Doboj i Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta i gasovoda dionice Vukosavlje-Brčko i Brčko-Rača.

Razlog za donošenje ovih uredbi sa zakonskom snagom jesu pitanja i odnosi koji su nastali usljed okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti u trenutku donošenja navadenih zakona, a nedonošenje ovih izmjena i dopuna moglo bi da prouzrokuje štetne posljedice po Republiku Srpsku u smislu zaštite imovine velike vrijednosti, kao što su infrastrukturni projekti.

Takođe, tokom primjene važećih zakona uočeni su određeni nedostaci, koje je potrebno otkloniti, a s ciljem sprečavanja odugovlačenja i sprovođenja posebnog postupka eksproprijacije radi realizacije navedenih projekata, te da bi bile izbjegnute štetne posljedice po Republiku Srpsku, kao i same građane.

Vlada RS-a prihvatila je i Prijedlog uredbe sa zakonskom snagom o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za finansiranje “Hitnog projekta Kovid -19 za BiH” u iznosu od 13.240.100 evra, pod povoljnim kreditnim uslovima, sa rokom otplate od 32 godine, uz period odgode plaćanja od sedam godina.

Svrha projekta je prevencija pojave dodatnih slučajeva zaraze, organičavanja lokalne transmisije, strategija ograničavanja, kao i pozitivan uticaj na lica u stanju socijalne potrebe.

Kroz aktivnosti u okviru projekta biće obuhvaćeno jačanje u oblasti zdravstvene i socijalne, ali i veterinarske zaštite, podrška zaštiti životne sredine i opremanju laboratorija za brzo utvrđivanje uzročnika Kovida-19, kao i dezinfekcija i asanacija kontaminiranih površina.

Klix.ba

Objava U RS-u uvećane novčane kazne za kršenje fizičke distance i nekorištenje zaštitne opreme pojavila se prvi puta na Jajce Online.

Feed: Jajce-Online.com

Povezane vijesti

Više stotina vjernika na svetkovini sv. Ivana Krstitelja u Podmilačju …

Jajce Online

Jedinstvena cijena kurbana za 2020. godinu 350 KM

Jajce Online

Povoljni uslovi za vožnju na putevima u BiH

Jajce Online