Connect with us

Jajce

Udaramo li još jedan ekser u mrtvački kovčeg Plivi?

Avatar

Published

on

Piše: Nikola Kolja Jagarić

Godine 1894. godine u Jajcu je u rad puštena prva i najveća hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi, za pogon Elektrolize u Elektrobosni. Ona je koristila prirodni akumulacijski bazen Velikog Plivskog jezera.

Za te potrebe izgrađen je dovodni kanal dugačak 3.600 metara. Oko 3.000 metara kanala bilo je betonske konstrukcije, profila 4×2 metra, dok je ostali dio bio od drvene građe. Kanalom je svake sekunde prolazilo po 15 kubika vode, što je omogućavalo da hidroelektrana proizvede oko 53 milijuna kWh godišnje.

U hidroelektranu je bilo ugrađeno osam generatora naizmjenične struje, firme Schukert od po 800 kVA, 180 V i 3000 A. Generatori su pokretani turbinama od po 1000 KS, isporučenim od firme Francis. Svaki od tih generatora bio je opskrbljen generatorom jednosmjerne struje, kao vlastitom budilicom. Jednosmjerna struja za pogon Elektrolize u Elektrobosni dobivala se iz jednosmjernoga generatora snage 400 kVA, koji je pokretala jedna, već spomenuta, turbina od 1.000 KS.

Taj jednosmjerni generator zamijenjen je 1928. godine novim generatorom Elin čija je snaga bila 1.140 kVA, 300 V i 3.800 A. Kasnije, godine 1939. zbog porasta proizvodnje elektrolize, montiran je još jedan generator jednosmjerne struje tipa Elin, snage 840 kVA.

Tada su oba Elinova jednosmjerna generatora spojena zajedničkom osovinom na jednu turbinu od 2.000 KS nabavljenu od firme Voith.

Godine 1905. u Jajcu je bilo šest električnih uličnih svjetiljki. Godine 1912. bilo ih je 12, a 30 ostalih bile su petrolejke. Godine 1922. započela je elektrifikacija grada.

Eto tako je počeo veći uticaj na Plivu!!!

Nastavio se žestoko izgradnjom He Jajce I II… Tako da je kroz grad ili nizvodno od zahvata protjecalo tek cca deseti dio voda Plive. Naravno da je to dovelo do velikih i snažnih hidroloških, hidro-bioloških promjena, izmjena u samom koritu, režim erozije se promijenio….

Posljedice su bile jasno vidljive stvaranjem tzv Plivskog kanjona u sedri skoro od Šipada pa do Brane.

Jos prije su građene vodenice, razvođenje vode, po volji bilo koga što je rezultiralo u dobrom dijelu jednom od rušenjem krune vodopada.

Zahvati na Plivi tačnije na sedri su bili intenzivni od vremena AU monarhije kada se sedra masovno koristi za gradnje stambenih i poslovnih objekata u tolikoj mjeri da je izmijenjen prirodni izgled Pijavica, pa uzvodno oko Šipada i Mračaja.

Kasnije u toku radova na izgradnji puta Jajce M. Grad u inundacione zone r. Plive na gradskom području (kod Mračaja) deponovane su vise metarske moćnosti materijali kamena i zemlje nastalih u procesu građevinskih radova puta (tako je i srušeno poznato turbe u Jezeru) .

Udari na Plivu su bili i ostali ogromni. Gradnje ne prilagodbene i nepropisne, kanalizacije, drugi otpadi, dijelom i industrijski, u novije vrijeme na Plivi započinju gradnje MHE Što narušava ne samo riblji živi svijet nego općenito utiče na prostor sa snažnim negativnim efektima u čisto ekološkom smislu, ali i u estetskom.

Pliva trpi i zagađenja nastala od ribogojilišta o čemu se malo govori, piše ili ma šta poduzima. O neprirodnoj izmjeni riječne flore i faune što je svojevrsni ekološki zločin se prelazi šutke.

O gradnjama na obalama, zauzimanja riječnih i jezerskih obala, izgradnje bez rješenja kanalizacija naravno da doprinose na stanje kakvo jeste. O vodopadu da ne pričamo ni o kamenom sanduku za Plivu….

I ovaj zadnji podatak o MHE u gradu na Plivi je valjda još jedan ekser u mrtvački kovčeg Plivi.

Istina, ne znam gdje će postrojenje biti u krugu Elektrobosne ili u Pijavičkom parku. Razlike su ogromne.

Možda na obje lokacije?

Uništavati park radi privatnog interesa?? Ne vidim tu nečega ekološkog, turističkog, estetskog, ili društveno – opće značajnog.

Onda zašto?

Neko bi trebao da objasni šta je tu pozitivno, a šta negativno?

K tome koliko će biti zahvaćeno vode iz Velikog jezera?

Dodatno.

Za toliko će manje vode doticati u Malo jezero koje je i o onako već ugroženo. No, ta smanjena količina vode će teci dalje , nizvodno sa svim efektima smanjenja vodnih količina, ali s istim i možda povećanim teretom zagađenja.

Želio bih da čujem nadležne.

 

 

(Jajce Online)

Feed: Jajce-Online.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Vrijeme je isteklo. Molimo osvježite i unesite CAPTCHA vrijednost.

Advertisement