Connect with us

BiH

Uskladiti plate u javnom i realnom sektoru!

Avatar

Published

on

Uskladiti plate u javnom i realnom sektoru!

Trenutno jedna od najvažnijih hitnih mjera svih nivoa uprave u Bosni i Hercegovini odnosi se na usklađivanje izdvajanja za plate u javnom i realnom sektoru. Ekspertni savjet za finansije i trezor Platforme za progres snažno zagovara ovu mjeru koja bi otvorila put rješenju hroničnog i sve izraženijeg problema predimenzioniranog javnog sektora koji predstavlja teret za sve građane i njihovu budućnost.

Potrebno je što prije otvoriti put smanjenju izdvajanja za bruto plate i naknade u javnom sektoru na svim nivoima uprave, a prva prilika je do kraja aprila kada bi trebali biti finalizirani rebalansi svih budžeta i fondova. Ovo tim prije što su i posljedice donešenih odluka vlasti u uslovima pandemije najviše uticale na već ugrožene kategorije stanovništva, ali sada uključujući i najveći dio proizvodnog sektora čija reakcija je pretežno smanjenje radne snage uslijed smanjenog obima proizvodnje. To utiče i na smanjenu potražnju za uslugama javnog sektora što nalaže i smanjenje izdvajanja za plate i naknade kako bi se smanjio teret poreskih obveznika i usmjerila sredstva u produktivniju i efektivniju potrošnju (ili štednju).

Stoga, predlažemo da se obim izdvajanja sredstava za bruto plate i naknade izrabranih i imenovanih lica, kao i svih zaposlenih u javnom sekoru uskladi sa porastom broja nezaposlenih lica. Uslijed neizvjesnosti u pogledu trajanja pandemije i posljedica odluka vlasti na svim nivoima uzrokovanih pandemijom, potrebno je vršiti rebalanse budžeta i fondova minimalno jednom mjesečno, a u okviru tog postupka i podešavati izdvajanja za bruto plate i naknade zaposlenih u javnom sektoru i to tako da se ona smanjuju dok god se povećava broj nezaposlenih lica. Primjera radi, ukoliko se smanji broj zaposlenih u privatnom sektoru za 10% do kraja godine, to bi dovelo do smanjenja izdvajanja za plate i naknade u javnom sektoru za 10% u svim budžetima što predstavlja najmanje 300 miliona KM konsolidovano na godišnjem nivou.

Kako bi se izbjeglo kršenje člana IX, stava 2 važećeg Ustava, a vezano za smanjenje plata, shodno vanrednoj situaciji, pozivamo Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine da izbriše taj član.

Realizacija ove mjere bi omogućila ulaganje ušteda na ostalim budžetskim pozicijama kao i novih zajmova i kredita za finansiranje priritetnijih rashoda umjesto neproduktivnih plata, naknada i ostalih troškova u javnom sektoru. Smanjenje izdvajanja za plate i naknade može se ostvariti tako što se eliminiše veliki broj onih koji ne dolaze na posao ili se čak nalaze van države, a vode se na platnim spiskovima različitih javnih organa koji se finansiraju javnim novcem. Enormno visoke plate izabranih i imenovanih funkcionera, pogotovo one koje prelaze 2.000 KM mjesečno, potrebno je minimalno smanjiti na taj nivo. Na taj način bi se smanjili rashodi, smanjio ogroman fiskalni pritisak na privredu i stanovništvo što je pretpostavka zdravih finansija i ravnoteže u društvu.

Ova mjera je potpuna i dosljedna primjena principa solidarnosti kao jednog od vrhovnih principa u vremenu trajanja pandemije.

Objava Uskladiti plate u javnom i realnom sektoru! pojavila se prvi puta na Jajce Online.

Feed: Jajce-Online.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Vrijeme je isteklo. Molimo osvježite i unesite CAPTCHA vrijednost.

Advertisement