Connect with us

BiH

Za dugove su najmanje krive bolnice

Avatar

Published

on

Ured za reviziju institucija FBiH nedavno je zaključio da je Kantonalna bolnica “Dr. Safet Mujić” iz Mostara zaključno sa decembrom 2018. imala ukupan dug 16 miliona i 400 hiljada KM.

S tim u vezi skrenuta je pažnja da je navodno upitno dalje poslovanje u punom kapacitetu. Navedeno je da sredstva koja bolnica dobija od ZZO-a HNK-a nisu dovoljna za izmirenje obaveza za plate, doprinose i druga primanja zaposlenih, odnosno pokriće materijalnih i ostale troškove koje je dužna podmirivati. U zaključku stoji i da su u drugoj polovini 2018. usvojeni novi kolektivni ugovori za medicinsko i nemedicinsko osoblje, kojim je definisana povećana satnica, što za posljedicu ima veća izdvajanja za plate, a što je također dodatno pogoršalo situaciju u bolnici.

Teška situacija

Istaknuto je da je bolnica o financijskoj situaciji pisanim putem obavještavala Upravni odbor i Ministarstvo, te da je osnivaču upućivala dopise o teškoj situaciji sa zahtjevima da pokrije gubitak, kao i da nikada nisu dobili pisani odgovor.

– Revizijom je ustanovljeno da bolnica nije donijela unutarnju proceduru o načinu i metodologiji planiranja, niti su utvrđene procedure koje bi osigurale praćenje efikasnosti i ekonomičnosti realiziranih aktivnosti. Financijski plan sačinjava se na temelju ostvarenja prethodnih godina. Sačinjava se uravnotežen na način da se razlika prihoda koja nedostaje do uravnoteženja planira pod stavkom Prihodi od drugih razina vlasti. Stavka nema obrazloženje u Financijskom planu, kao ni izvršenje, a za 2018. je iznosila 1.648.563 KM. Najveći udio u prihodima planiran je od Zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem potpisanog Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa u vezi s pružanjem usluga zdravstvene zaštite u 2018. u iznosu od 14.324.832 KM za pružene zdravstvene usluge i 493.105 KM na ime primjene AR-DRG klasifikacije usluga akutnog bolničkog liječenja. Prilikom zaključivanja Ugovora sa ZZO nije se primjenjivala naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u FBiH, kao ni jedinstvena metodologija kojom se utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i ustanove, donesena od Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH. Nije prezentirana dokumentacija iz koje bi se moglo utvrditi na koji način je određena vrijednost zaključenog Ugovora, navedeno je u izvještaju.

Poslovni prihodi bolnice od 19.888.657 KM su najznačajniji i čine 97,7 posto ukupno ostvarenih, od čega se na prihode od prodaje učinaka odnosi 275.199 i ostale poslovne prihode 19.613.458 KM. Prihodi od prodaje učinaka u iznosu od 275.199 KM najvećim dijelom se odnose na prihode ostvarene pružanjem usluga osobama iz drugih kantona i one ostvarene pružanjem usluga iz oblasti transfuzijske medicine Općoj bolnici Konjic od 207.610 KM. Preostali iznos od prodaje učinaka odnosi se na prihode ostvarene pružanjem usluga neosiguranim osobama od 34.737 KM, prihode ostvarene na temelju Ugovora o pružanju zdravstvenih usluga dijalize koje se finansiraju iz sredstava fonda solidarnosti FBiH za 2018, zaključenog sa ZZO i reosiguranja FBiH za pružene usluge vaskularne kirurgije i urološke usluge od 28.428 KM i ostale te prihode od prodaje učinaka od 4.424 KM. U strukturi ostalih poslovnih prihoda najznačajniji su prihodi ostvareni od ZZO u iznosu od 17.501.173 KM, od čega je 14.774.958 KM ostvareno na temelju Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u vezi sa pružanjem usluga zdravstvene zaštite u 2018. i aneksa istog Ugovora (iznos od 14.405.129 KM za pružene zdravstvene usluge i 369.829 KM na ime primjene AR-DRG klasifikacije usluga akutnog bolničkog liječenja). U godišnjim financijskim izvješćima za 2018. iskazani su rashodi od 20.235.801 KM, što je u odnosu na planirane veće za 838.801 KM ili 4,3 posto.

image
ŠATOR: DIREKTOR ZASLUŽUJE NOVI MANDAT

Predsjednik Komisije za zdravstvo u prošlom sazivu Skupštine HNK-a doktor Elmir Šator kaže da mu priča o dugovanjima bolnice “Dr. Safet Mujić” liči na “igranku”, posebno kada se u obzir uzme dug ostalih bolnica u HNK-u (prije svih, Sveučilišne kliničke bolnice).

– Sumnjam na političku igru usmjerenu protiv sadašnjeg direktora. Doktor Zlatko Guzin (direktor) ima puno pravo na novi mandat jer je bez dileme radio kvalitetno i savjesno. Smatram i da je potrebno uraditi detaljnu analizu da se vidi gdje je nastao stvarni dug. Drugim riječima, potrebno je ustanoviti je li se dugovalo radnicima ili dobavljačima. Današnji dobavljači su biznismeni ili privatnici koji žele lagani vid privatizacije bolnice. Kada se sagleda broj zaposlenih u Kantonalnoj bolnici, njezin dug je najmanji u Kantonu. Zato se bojim da je kompletna priča samo pokušaj obračuna moćnika sa direktorom, rekao je Šator, dodajući i da su, prema njegovim saznanjima, dosadašnji upravni odbori pravili greške i povlačili loše poteze.

Loš sistem organizacije

Skupštinski poslanik SDP-a Aner Žuljević dugo se bavio ovom problematikom, te je, kako kaže, zaključio da su za dugove bolnica ustvari najmanje krive same bolnice. Problem je, navodi, u sistemu organizacije u zdravstvu ovog kantona.

– Paušalni sistem je potpuno pogrešan model finansiranja. Bolnice jednostavno prave troškove na bazi usluga koje pružaju. Suština je uspostaviti model u kojem bi i bolničke usluge i novac pratili pacijenta. To bi značilo realno plaćanje onoga što se pruža. Ne može ZZO pokrivati suficit a da pritom nije svjestan kako su bolnice te koje koje na svoja leđa najvećim dijelom primaju troškovno najintenzivniji dio pružanja usluga u zdravstvenom sistemu. Ovako imamo nezadovoljne ljekare, koji imaju sve teže uslove za rad, dok i pacijenti sve više stavki moraju plaćati iz svog džepa, cijeni Žuljević.

Dosadašnji predsjednik Skupštine HNK-a Šerif Špago, koji je i početkom novog mandata u ime Kluba Bošnjaka predložen u rukovodstvo ovog tijela, rekao nam je da nije dovoljno upoznat sa revizorskim izvještajem, te je zamolio da komentar da nekom drugom prilikom, kazavši i kako nije ovlašten da govori u ime Skupštine.

Direktor bolnice doktor Zlatko Guzin jučer nije bio dostupan, a kao i mnogo puta ranije, izbjegao nas je ministar zdravstva HNK-a, doktor Goran Opsenica.

 

 

(oslobodjenje.ba)

Objava Za dugove su najmanje krive bolnice pojavila se prvi puta na Jajce Online.

Feed: Jajce-Online.com

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Vrijeme je isteklo. Molimo osvježite i unesite CAPTCHA vrijednost.

Advertisement