Connect with us

BiH

Za uređenje potoka u Šibenici Vlada SBK izdvojila 14.917,50 KM

Avatar

Published

on

Za uređenje potoka u Šibenici Vlada SBK izdvojila 14.917,50 KM

U Travniku je održana 40. sjednica Vlade KSB. Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada KSB primila k znanju Informaciju o izvršenju proračuna Kantona za mjesec ožujak 2020. godine u periodu od proglašenja stanja nesreće na području ovog kantona, u kojoj je istaknuto da je kod analize prihoda evidentan značajan pad prihoda od poreza na dobit (-30,88%).

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva , Vlada KSB je dala saglasnost na Prijedlog interventnih mjera Kriznog štaba Ministarata gospodarstva za praćenje i ublažavanje posljedica pandemije COVID-19 na gospodarstvo u kantonu . Informacije od gospodarskih subjekata koje su se dobijale preko Info Pulta i praćenje mjera drugih nivoa vlasti dovelo je do Prijedloga seta interventnih mjera koje je potrebno provesti kao prve mjere koje će smanjiti negativan utjecaj pandemije COVID-19 na realni sektor KSB.

Predložene mjere su podijeljenje u nekoliko cjelina, mjere obuhvaćaju formiranje novog ekonomskog koda u proračunu KSB kroz rebalans proračuna  KSB koji će se koristiti za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom COVID-19; donošenje kantonalnog „Korona Zakona“ i usklađivanja zakonskih i podzakonskih akata s istim. Takođe, kao jedna od mjera, daje se preporuka općinama da donesu vlastite odluke pomoći godpodarskim subjektima.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada KSB dala suglasnost da se formira interresorna grupa koja će raditi na izradi kantonalnog „Korona Zakona“.
Više detalja o mjerama mogu se dobiti u Ministarstvu gospodarstva KSB.

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izvšrenju neplaniranih sredstava u proračunu Kantona za 2020. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje neutrošenih doniranih sredstava temeljem Grant sporazuma od 20.12.2016. godine između delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, za projekt „Unapređenja rada na predmetima ratnog zločina u BiH“, Kantonalnom tužilaštvu u Travniku u iznosu od 12.398,25 KM.

Donesene su i slijedeće odluke, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz proračuna  KSB za 2020. godinu na bazi trogodišnjeg Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Uređenje potoka Krševac-Šibenica, općina Jajce“, izabranom ponuđaču „Mukić Komerc“ d.o.o. Jajce , u iznosu od 14.917,50 KM.

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna  KSB za 2020. godinu za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede. Iz Proračuna KSB za 2020. godinu na bazi Plana javne nabavke i korištenja sredstava za realizaciju projekata iz oblasti vodoprivrede, izdvajaju se sredstva za realizaciju projekta: „Uređenje slapova rijeke Kozice, općina Fojnica“ izabranom ponuđaču, JKP „Ščona“ d.o.o.Fojnica u iznosu od 6.989,58 KM.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, okoliša, obnove, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša KSB za 2020. godinu za projekt Rekonstrukcija primarnog cjevovoda dijelom ul. Patriotska i dijelom ul. Kalinska, općina N. Travnik. Iz proračuna KSB  za 2020. godinu s pozicije “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“ izdvajaju se sredstva i odobrava isplata na žiro-račun „IGM-IUT HASKIĆ“ d.o.o. Vitez u iznosu od 32.992,55 KM za projekt: Rekonstrukcija primarnog cjevovoda dijelom ul. Patriotska i dijelom ul. Kalinska, općina N. Travnik.

Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava Proračuna KSB za 2020. godinu s Tekuće rezerve Vlade KSB izdvajaju se sredstva u iznosu od 1.500,00 KM Delfi Križanac iz Viteza na ime podrške za liječenje.

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Proračuna KSB za 2020. godinu u svrhu pomoći za liječenje. Iz sredstava  sa Tekuće rezerve Vlade Kantona izdvajaju se sredstva u iznosu od 2.000,00 KM Emiru Brkiću iz Travnika na ime podrške za liječenje.

Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove je predložila, a Vlada KSB donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavu usluge u obliku prava – nadogradnja terenskog softvera SmartWorks Viva.

Iz Proračuna KSB za 2020. godinu s pozicije „Nabavka stalnih sredstava u obliku prava“ izdvajaju se sredstva u iznosu od 825,51 KM za nabavku usluge u obliku prava – nadogradnja terenskog softvera SmartWorks Viva za potrebe Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove.

Sredstva iz ove Odluke doznačit će se firmi Geokom d.o.o. Sarajevo kao izabranom dobavljaču na osnovu direktnog sporazuma.

Na prijedlog Ministarstva financija Vlada KSB je dala suglasnost na utvrđenu listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke Bankarskih usluga vođenja depozitnog računa. Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 130.000,00 KM, a procijenjena vrijednost LOT-a bez PDV-a iznosi 30.000,00 KM. Ugovor će se zaključiti s najpovoljnijim ponuđačem „UniCredit Bank“ d.d. Mostar s ukupnom cijenom s popustom i bez PDV-a u iznosu od 12.132,00 KM.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti , mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada KSB dala suglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke za Srednju stručnu školu Bugojno. Predmet nabavke je Obuka učenika zanimanja vozač motornih vozila B kategorije i C1 podkategorije. Procijenjenja vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 27.600,00 KM. Ugovor će se zaključiti s najpovoljnijim ponuđačem „JUSUFBAŠIĆ“ d.o.o. Bugojno s ukupnom cijenom s popustom i bez PDV-a u iznosu od 12.691,40 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:

– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Proračunom KSB za 2020. godinu, sa stavke “Nabavka opreme“- nabavka računarske opreme (35 tableta) za potrebe osnovnih i srednjih škola s područja KSB u iznosu od 6.965,00 KM sa PDV-om. Sredstva iz ove Odluke, nakon završene procedure javne nabavke i odabranog najpovoljnijeg ponuditelja, uplatit će se poduzeću S.T.R. „DOPER-TECH“ Kiseljak.

– Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke „Nabavka opreme“. Ovom odlukom utvrđuje se utrošak sredstava planiranih Proračumom KSB  za 2020. godinu, sa stavke “Nabavka opreme“- nabavka računarske opreme za potrebe osnovnih i srednjih škola s područja KSB u iznosu od 6.982,38 KM s PDV-om. Sredstva iz ove Odluke, nakon završene procedure javne nabave i odabranog najpovoljnijeg ponuditelja, uplatit će se poduzeću „EUROCOMPANY“ d.o.o. Odžak.

– Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke nižoj potrošačkoj jedinici Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta KSB Aza „Srednju tehničku školu“ Bugojno. Predmet nabavke je informatička oprema za kabinet informatike u vrijednosti od 5.250,00 KM. Sredstva su osigurana donacijom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Usvojeni su i Izvještaji o radu inspekcija i Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade KSB za prvu sjednicu u mjesecu travnju 2020. godine.

Ministarstvo financija je predložilo, a Vlada KSB primila k znanju Informaciju o izvršenju Proračuna KSB za mjesec ožujak 2020. godine u periodu od proglašenja stanja nesreće na području ovog kantona, isto ministarstvo je istaklo da je kod analize prihoda evidentan značajan pad prihoda od poreza na dobit(-30,88%).

 

 

(Vlada SBK)

Objava Za uređenje potoka u Šibenici Vlada SBK izdvojila 14.917,50 KM pojavila se prvi puta na Jajce Online.

Feed: Jajce-Online.com

Oglasi
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

Vrijeme je isteklo. Molimo osvježite i unesite CAPTCHA vrijednost.

Advertisement