6.1 C
Jajce
Subota, 16 listopada, 2021
Klik Jajce

BOSANSKOHERCEGOVAČKI

BiH Volim Jajce

BOSANSKOHERCEGOVAČKI POLITIČKI CRNI MRAK | Volim Jajce

Volim Jajce
BOSANSKOHERCEGOVAČKI POLITIČKI CRNI MRAK _U bosanskohercegovačkom mraku što ga navuklo srpsko muslimanskonevrijeme nacifundamentalizma, a kojeg politikom nedodirljivog iapsolutnog vladara održava Međunarodna zajednica svojom šerifskomprisutnošću, s pištoljem o pojasu, nema ni malog traga osvijetlosti pravednog mira i jednakosti beha nacionalni o vjerskihrazlika. I ne samo da se ne vidi svijetlo u tom politički najdužemtunelu u svijetu, več mrak u njemu biva sve crnji i gušči, a zrakzagušljiviji, ubojitiji i za malobrojniji beha narod smrtonosniji. Usrpsko muslimanskoj vožnji bez svijetala, nepriznavajući nikakveznakove demokracije, ljudskih prava i nacionalnih sloboda, snagomnacionalfundamentalističke politike od tisuće i tisuće konjskihsnaga, ruše se sva znakovlja bosanskohercegovačkog europjestva, ihrvatske prisutnosti na toj cesti koju su Srbi i muslimani Bošnjacioblijepili svojim nacionalnim i vjerskim obilježjima, i reklamama._ _Srpsko muslimanski politički šoferi, silom uzurpirane i u ratuopasane moći, na osvojenim i okupiranim cestama, bez poštivanjaikakvih demokratskih znakova ravnopravnosti i jednakosti gaze i ruše,prestrašuju i usmrćuju, bez ikad ikakve odgovornosti, sve drugesudionike političkog prometa, tronacionalne i trovjerskebosanskohercegovačke zamršene zajednice. Na mjestima prognani iubijenih, obespravljenih i pogaženih Hrvata crtaju i stavljaju svojenacionalne srpske i muslimanske,  vjerske pravoslavne i islamskeznakove, pred nosom Visokog, kakvom se samo diktatorskom titulomokitio,  predstavnika interesne Međunarodne zajednice. No, zar semože i smije išta bolje i pravednije i očekivati od takve zajednicekoju vežu i ujedinjuju  jedino, i samo, politički imaterijalistički interesi u Bosni i Hercegovini. Samo takvo interesnomeđunarodno zajedništvo i moglo je u Bosni i Hercegovini nametnutitoliki, gotovo zločinački, nepravedni mir, na kojem ne bi moglepoćivati ni puno jednostavnije zajednice od bosanskohercegovačke. _ _Primjer Čehoslovačke koja nije mogla opstati, i koja se na  jedancivlizacijski i kulturni mirni način razišla, poslije čega ostajudobri uzorni susjedi života jedni pokraj drugi, svaki na svome uuređenju kakvog narodi žele._ _Toliku nepravdu na beha području i u beha društvu nisu uspjeliunijeti ni svi povijesni okupatori i agresori, carstva i imperije,ideologije i ideolozi, koliku je nametnula Svjetska zajednica u vojnojameričkoj bazi Dayton. Stoga je Bosna i Hercegovina u najcrnjem inajguščem političkom mraku, i „krčmi pogašenih svjetla”, gdjekauboji tipa Dodik, Komšić i Džaferović  kao izabiri srpskog imuslimanskog naroda, izvlače pištolje i opaljuju po svemu što nijenjihove nacije i njihove vjere._ _Dodik u tom ubijanju Bosne i Hercegovine, kroz daljnji progon izabranu povratka hrvatskog naroda, viče kako je to zemlja caraLazara, zemlja srpstva i Srba, Bizanta i pravoslavlja._ _Komšiž i Džaferović u jedanaestorujanskom stilu terorističkogubijanja i rušenja svjetske civilizacije prijeti, Bosna i Hercegovinaje zemlja Velikog Alaha, zemlja mudžahedina i talibana, zemljadžamija i islama._ _Sa takvim političarima prošlosti, Bosna i Hercegovina je sve odOtomanske okupacije uvijek u krvavoj i ratnoj prošlosti, srpskimseparatistima i muslimanskim vjerskim fundamentalistima Bosna iHercegovina je srpska i muslimanska, te nikako i ni malo hrvatska ieuropska._ _U takvom političkom životu Bosne i Hercegovine, ispunjenogdaytonskom nepravdom, srpskim ekspanzionizmom i islamskim vjerskimfanatizmom jedanaestorujanskih posljedica, pod komandom Visokogpredstavnika kao beha šerifa, u toj mračnojDodikovo-Komžićevo-Džaferovićevoj krčmi,  birači udvadesetpetogodišnjem kontinuitetu daytonske nepravde nekažnjenoubijaju hrvatsku mladež po gradskim ulicama, ubijaju hrvatskeprognanike, ruše crkve i groblja, nadglasavaju hrvatske predstavnikeu manjem entitetu i federalnim institucijama, pišu islamskeprijeteče poruke po hrvatskim selima i kućama. Federalni behaprostori boje se u vjersku islamsku zelenu boju, pa čak i nogostupipo gradovima, što je svjetski fenomen i dokaz vjerskog fanatizmakakvog europska civilizacija i  kultura Dvadeset i prvog stoljeća nepoznaje._ _U procesu  etničkog čiščenja federalnih prostora sa kojih nestajehrvatskog naroda i hrvatske kulture, hrvatskog nacionalnog i vjerskogidentiteta, u kojem je več Sarajevo, Zenica, Travnik, Kakanj,Bugojno, i drugi federalni gradovi gotovo sto posto etnički čistimuslimanski, ovih dana na udaru su i drugi beha gradovi. Izvikani behamultinacionalni gradovi postaju  meta islamskih terorista. Tuzla jeizabrani grad koji se boji u zelenu boju. Krenulo se okolo grada nazastrašivanje i  progon Hrvata. Tuzla i njena okolica morajuslijediti Sarajevo, kao glavni grad zamišljene čiste islamske Bosnei Hercegovine. Naime, u hrvatskom naselju Brgule kod Tuzle  osvanulisu uvrijedljivi i prijeteči islamski grafiti na kojima je ispisano„Moj Allah je največi”. Kako bi bili što opasniji, pokazujućiodlučnost u tom zločinačkom poslu, Komšićevo Džaferovićevibirači koji to pišu čak su se i potpisali, jer znaju da i takvi neće biti nikada otkriveni. Sve to kazuje kako je taj muslimanskizločin etničkog čiščenja beha Hrvata dobro isplanirani plan uvrhu muslimanske politike._ _Tuzlanski slučaj je samo dio planiranog zločinačkog muslimanskogpothvata koji se provodio vrlo agresivno i brutalno u vremenuSilajdžićevo – Komšićeve, a danas Komžićevo Džaferovićevapolitike vojnika muslimanske armije i obavještajca koji je isilovcimakapom i šakom dijelio beha državljanstva. No za taj zločin nisuodgovorni samo Dodik, Silajdžić,  Komšić i Džaferović većjednako tako, čak možda i više i Visoki predstavnik Međunarodnezajednice koji šutnjom odobrava ta zlodjela. Kako god su se moglismijenjivati hrvatski legalno izabrani predstavnici dekretomMeđunarodne zajednice, zar to pravilo čvrste diktatorske rukeVisokog predstavnika ne važi i za današnji beha trio Dodik –Džaferović – Komšić, budući da je puno zločina ućinjeno nadbeha Hrvatima u vrijeme njihove vladavine. Hrvatski predstavnici susmijenjivani samo zbog toga što su demokratskim putem koje poćiva naravnopravnosti i jednakosti tražili jednako pravo, kakvo imaju Srbi imuslimani Bošnjaci, i beha Hrvatima, dok srpski i muslimanski se nesmijenjuju ni za zločine koje ćine njihovi birači. Sve to pakgovori kako su srpsko muslimanski zločini u daytonskoj Bosni iHercegovini nad beha Hrvatima i sudjelo Međunarodne zajednice, štobeha politički mrak ćini zaista najcrnjim u dugojbosanskohercegovačkoj povijesti. Vinko  Đotlo,  Švicarska Feed: VolimJajce.com...