Jajce ONLINE

Volim Jajce

Sarajevska socijaldemokracija

16. veljače 2019.0 Postoje najmanje dvije sorte sarajevskih socijaldemokrata. Jedna pod socijaldemokracijom podrazumjeva pravo sarajevskog političkog mainstreama da određuju patriote među Hrvatima i Srbima. Takvi dobivaju “certifikat” ako su za građansku...

Senzor 24