4.5 C
Jajce
Četvrtak, 22 veljače, 2024
Bild.baSa Web-a

Mijenjaju se neki dijelovi i trase na koridoru Vc, ovo je novi prijedlog

U Federaciji Bosne i Hercegovine predložena je dopuna Prostornog plana vezanog za izgradnju Kordora Vc na pojedinim dionicama.Time se ne mijenja sama utvrđena trasa autoceste, već je razlog, osim prilagođenijih tehničkih rješenja, potreba za izgradnjom novih prometnih čvorišta i pratećih putnih objekata na nekoliko točaka duž trase radi povezivanja postojećih cesta s Koridorom, odnosno međusobne bolje povezanosti centara i razvoja gravitirajućih naselja.Pošto konačnu riječ o eventualnim promjenama prostornog plana ove vrste daje Federalni parlament, odluku je predložila Vlada Federacije BiH.

Konačni obuhvat Prostornog plana moguće je mijenjati „ako se ukaže potreba za novim putnim objektima kao što su petlje, naplata putarine, odmorišta i dr. i ako njihova reaiizacija ne zahtijeva promjenu trase autoceste“, navedeno je, između ostalog, u Vladinom prijedlogu.Puni službeni naziv akta upućenog u Parlament je Prijedlog odluke o dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, ‘Autocesta na koridoru Vc’, za razdoblje od 20 godina. Tako definirana točka dnevnog reda je u najavljenom dnevnom redu sjednice Zastupničkog doma sazvane za 15. ožujak.Navodeći razloge za donošenje odluke, Vlada je, između ostalog, obrazložila da je Javno poduzeće Autoceste Federacije BiH dostavilo resornom ministarstvu Elaborat optimizacije pratećih objekata na Koridoru, tražeći postupak dopune Prostornog plana.Navedeni elaborat obrađuje vrstu i opseg optimizacije pratećih objekata, pri čemu se kao najznačajniji razlozi navode da je prilikom izrade sadašnjeg Prostornog plana i njegovog usvajanja 2017. godine, definirana trasa autoceste na Koridoru Vc s popratnim odmorištima i petljama. U cilju kvalitetnog povezivanja postojeće cestovne mreže s autocestom na Koridoru, kao i ostvarivanja kvalitetnih interakcijskih veza između centara, Prostornim planom su predviđena ukupno 23 lokaliteta čvorišta (petlje, interregionalna čvorišta) čiji položaj je uvjetovan nizom prostomih, tehničkih i drugih elemenata.U fazi realizacije, odnosno izgradnje autoceste na Koridoru Vc, uočen je niz novih okolnosti koje ukazuju na određene nedostatke u planskim rješenjima, kao i nemogućnost njihove realizacije s tehničkog aspekta, a što proizilazi iz sljedećih činjenica:- Sama izrada i donošenje Prostornog plana trajali su duži vremenski period, pri čemu je, izuzimajući amandmane, većina planskih rješenja donijeta u ranoj fazi njegove izrade uz činjenicu da je određeni dio autoceste bio realiziran i da je kao takav samo unijet u Prostorni plan s konačnim obuhvatom;- Nakon donošenja Prostornog plana autocesta na Koridoru Vc, utvrden je niz razvojnih planskih dokumenata na razini županija, gradova i općina, kojima su definirani elementi projekcije prostornog razvoja, koje je potrebno usuglasiti s elementima iz Prostornog plana ,,Autocesta na Koridoru Vc”. Planska opredjeljenja iz razvojnih dokumenata niže razine ukazuju na potrebu formiranja novih čvorista na autocesti u cilju omogućavanja kvalitetnijeg razvoja područja kroz koje prolazi trasa autoceste i poboljšanja interakcijskih sprega centara svih razina;- Na pojedinim dionicama autoceste i priključnih cesta, nameće se potreba za novim putnim objektima na lokalitetima koji nisu definirani Prostornim planom;- Prilikom izrade glavnih projekata, odnosno, nakon analize detaljnih postojećih uvjeta (nove geodetske snimke, geologiia, postojeći objekti, i sl.), utvrđeno je da prilikom izrade idejnog projekta Prostornog plana autoceste nisu bili dostupni svi elementi na osnovu kojih se mogu detaljno pozicionirati putni objekti poštujući važeće propise i tehničke standarde za predmetne objekte. Takoder, prilikom izrade glavnih projekata, uočeno je da bi nova rješenja bila tehnički povoljnija, što ukazuje na potrebu optimizacije elemenata iz važećeg Prostornog plana i novih rješenja – navela je, između ostalog, Vlada obrazlažući Elaborat koji joj je uputilo Javno poduzeće Autoceste FBiH.Projektiranje i izgradnja priključnih puteva na autocestu uvjetovani su položajem definiranih ili izmijenjenih rješenja čvorišta na autocesti te su neophodna prilagođavanja na dijelu mreže magistralnih i regionalnih cesta.Optimizacija elemenata autoceste na Koridoru Vc potencijalnom izgradnjom novih putnih objekata na potrebnim lokacijama u zoni gravitacije rezultirat će društveno-ekonomskim i demografskim razvojem naselja u gravitirajućem području, povećavanjem konkurentnosti gospodarstva iz gravitirajućeg područja autoceste, kao i razvojem postojećih i novih gospodarskih grana kojima pogoduje dobar prometni sistem, obrazloženo je također.Analizom prilikom izrade Elaborata optimizacije je utvrđeno da bi izmjene, u površinskom smislu, bile minorne i da su evidentirane na nekoliko točaka duž trase, kao i da ne bi iziskivale posebne novčane izdatke iz federalnog proračuna.

Bild.ba: Originalni link

Advertisement

Povezane vijesti

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske podijelio preko milijun i 200 tisuća maraka za projekte, pogledajte koje

Bild.ba

VIDEO I FOTO Kakav skup, nevjerojatno! U Banjaluci 50 tisuća ljudi na skupu potpore Miloradu Dodiku: “trebat će nam veći trg”

Bild.ba

Marija u Švedskoj izdržala samo mjesec dana, brže-bolje se vratila, otkrila je što joj je zasmetalo

Bild.ba